Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under covid19-pandemin utvecklades en metod för att upptäcka förekomsten av coronavirus i avloppsvatten. Nu har forskarna utvidgad virusjakten och kan nu även spåra hepatit, säsongsinfluensa och mpox.

Våren 2020 började några forskare vid KTH att utveckla en metod för att analysera mängden virus i avloppsvatten. Analyserna användes sedan för att slå fast när olika smittvågor var på väg eller och klingade av i städer som Stockholm. Den nya metoden gör det nu även möjligt att spåra virus som orsakar hepatit hos barn, förekomst av viruset mpox samt säsongsinfluensa.

Ny metod för att upptäcka adenovirus F41

– Vår forskargrupp har utvecklat en ny metod för att påvisa förekomsten av adenovirus F41, ett virus som pekas ut som den primära orsaken till det nya utbrottet av hepatit (leverinflammation) hos barn. Vår metod är specialiserad på att mäta mängden mänskligt adenovirus och vi har precis presenterat vår metod för EU-kommissionen och Folkhälsomyndigheten, säger Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor på KTH.

En ökad spridning av hepatit bland barn världen över ligger till grund för forskarnas jakt efter hepatitvirus. Bild: Mariel Perez Zabaleta

Ökat antal utbrott av hepatit hos barn

Forskningsarbetet har utförts vid Albanova universitetscentrum och kollegan Mariel Perez Zabaleta, postdoktor på avdelningen Industriell bioteknologi vid KTH, berättar att det finns goda anledningar att hålla kolla på spridningen av olika virus i samhället. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat om ett ökande antal utbrott av hepatit bland barn under 16 år i världen under 2022. De exakta siffrorna är 1 010 fall varav 22 döda i sammanlagt 35 länder.

– Dessa fall har ingen koppling till resor, och de flesta barn testade positivt för adenovirus F41 som den dominerande, nya hepatitvarianten. Fem procent av 1 010 barn har behövt genomgå en levertransplantation, säger Mariel Perez Zabaleta.

Koppling mellan adenovirus F41 och covid-19

Hon berättar vidare att det finns studier från 2022 som pekar på en koppling mellan Adenovirus F41 (HAdV F41) och covid-19 (SARS-CoV-2), att människor med båda virusen kan få kraftfullare inflammationer i till exempel levern. Det gäller inte minst barn.

– Att spåra hur detta hepatitvirus sprider sig i befolkningen, och specifikt hålla koll på Adenovirus F41 i områden med skolor, kan hjälpa myndigheter och sjukvård att agera om de ser hög smittspridning bland unga. En tydlig bild av pågående smittspridning skulle också kunna vara till hjälp för att utreda orsaken till hepatitutbrottet, säger Mariel Perez Zabaleta.

Kan även spåra mpox och säsongsinfluensor

Det är inte bara virus som orsakar covid19 och hepatit som forskarna nu kan upptäcka i avloppsvatten. I jakten på viruset mpox (sjukdomen hittades först hos apor och kallades tidigare för apkoppor) har prover analyserats från vattenreningsverk i Stockholm och Malmö sedan i slutet av juni 2022. Då antalet fall hittills i Sverige varit lågt, färre än fem fall per vecka enligt Folkhälsomyndighetens statistik, så har resultatet dock varit negativt i avloppsvattnet.

Mpox (apkoppor)

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber. Blåsorna kan uppstå på hela kroppen, till exempel runt könsorganet, i ljumskarna, ändtarmsöppningen, i ansiktet och runt munnen. Du kan också få andra symtom, till exempel diarré. Det är inte vanligt att bli allvarligt sjuk och besvären brukar gå över av sig själv.

Källa: 1177

– Vi står också redo att bevaka utvecklingen av säsongsinfluensor som Influensa A, och vi kan övervaka sjukdomar som Influensa B, Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) och respiratoriskt syncytialvirus (även kallad RS-virus). Vi arbetar just nu med att utveckla en metod för att kunna upptäcka förekomsten av antibiotikaresistens via avloppsprover, säger Mariel Perez Zabaleta.

Virus som kan spåras i avloppsvatten

Flera sjukdomar kan spåras via bevakning av avloppsvattnet:

Adenovirus

Tillhör gruppen DNA virus och kan överleva länge utanför människokroppen och det finns ett 50-tal olika typer som alla kan orsaka infektion hos människan. Oftast är det luftvägarna som drabbas men infektion med adenovirus kan ge mycket varierande sjukdomssymtom och från många olika organsystem. Adenovirus F41 (HAdV F41) är den typ som pekas ut som den primära orsaken till hepatitutbrottet hos barn.

SARS-CoV-2

Är ett smittsamt coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Sars-cov-2 orsakar luftvägsinfektioner som i de allra flesta fall leder till mildare sjukdomssymptom som går över inom två veckor. Ibland, främst hos äldre, personer med kronisk sjukdom och vissa andra riskfaktorer, kan en virusinfektion dock få dödlig utgång

Calicivirus

Orsakar stora återkommande årliga epidemier av vinterkräksjuka i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Djupfrysta importerade hallon, ostron och livsmedel som förorenats av en sjuk person är vanliga orsaker till utbrotten. I gruppen humana calicivirus ingår noro- och sapovirus.

RS-virus

Är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. En infektion med RS-virus ger oftast symtom som vid en vanlig förkylning och vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär av sjukdomen. Mindre barn kan dock drabbas av andningssvårigheter och långvarig hosta.

Källa: Folkhälsomyndigheten och 1177

Kontakt:

Zeynep Cetecioglu Gurol, zeynepcg@kth.se
Mariel Perez Zabaleta, mnpz@kth.se.

Läs mer om forskningen

Mer specifikt har forskningsarbetet utförts vid KTH-noden på Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC) vid Albanova universitetscentrum.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera