kvinna med rött långt lockigt hår står i profil och talar i megafon, blå himmel bakom
Bild: Clem Onojeghuo, Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När vi blir äldre förändras rösten, vilket inte alltid är av godo. Vi kan få svårare att göra oss hörda. Men rösten går att påverka – läs forskarnas tips.

När vi blir äldre blir rösten knarrigare, tunnare och mer instabil. Stämbanden blir mindre flexibla och eftersom vi tappar muskelmassa försämras även andningsfunktionen.

För kvinnors del börjar de här förändringarna i klimakteriet och för mäns del börjar de i regel lite senare, i 65-årsåldern.

Svårare att jobba

En förändrad röst kan få stor påverkan på livet – vi kan rent fysiskt få svårare att göra oss hörda, inte minst. En studie visar att många äldre drar sig undan från sociala sammanhang eftersom de känner att rösten fungerar sämre.

Det kan också bli svårare att jobba om vi har ett arbete där rösten är viktig, som lärare. Och det blir inte lättare med höjd pensionsålder.

Det här har forskare vid Lunds universitet tagit fasta på och inleder nu ett forskningsprojekt om rösten. Det handlar om vilka ergonomiska anpassningar och vilken röstträning som behövs för att människor ska orka hänga med längre i arbetsliv och socialt liv.

Rösten glöms bort

Just aspekten med människors röstkapacitet tas inte upp i någon av de rapporter som finns kring att höja pensionsåldern. Det är anmärkningsvärt, säger Viveka Lyberg Åhlander, logoped och forskare vid Lunds universitet.

– Pensionsåldern för operakorister har tidigare legat på 53 år och för att de ska kunna fortsätta sjunga till 67 år krävs helt andra förutsättningar. Vi vet även att lärare är den yrkeskategori som har mest problem med sin röst och som följaktligen behöver verktyg för att kunna fortsätta vara yrkesverksamma.

Så bevarar du din röst – 14 tips från Lunds universitet

1. Håll igång din röst. Läs högt ur tidningen eller sjung i kör.
2. Håll slemhinnorna elastiska genom att dricka mycket vatten. Ät inte halstabletter i onödan eftersom de riskerar att torka ut slemhinnorna.
3. För att slippa muntorrhet: sug på en citronskiva eller drick gärna till exempel ljummen flädersaft som ökar salivavsöndringen.
4. Minska på kaffe och alkohol som torkar ut. Kompensera varje kopp kaffe med ett glas vatten.
5. Undvik att röka.
6. Harkla dig inte vanemässigt. Harkling retar mer än hjälper rösten.
7. Sucka och gäspa. Det skapar avspänning och ökar utrymmet i munhåla och hals, vilket ger mer resonans. Andas ut ordentligt när du pratar.
8. Skratta för att få igång magstödet.
9. Sov ut. Ditt allmäntillstånd återspeglas i rösten.
10. Sträck på dig för att få mer fart på rösten, eller stå upp när du pratar för att få energi från golvet.
11. Titta på den du pratar med – du riktar din röst åt rätt håll och signalerar “Nu vill jag att du lyssnar”.
12. Överansträng inte din röst. Undvik bullriga platser.
13. Håll igång med fysisk aktivitet. Träning påverkar andningen och ger en starkare röst.
14. Ta gärna kontakt med en logoped. Vissa åldersförändringar kan du få hjälp med.

Det går även kognitivt långsammare när vi blir äldre, vilket påverkar hur vi interagerar med andra. Hörseln försämras och arbetsminnet förändras. Vi tappar lättare tråden och det blir svårare att göra sig hörd i sociala sammanhang.

Svårt med digitala möten

Digitala möten och digitala plattformar har blivit vanligare, inte minst i jobbsammanhang. Men sådana kommunikationsvägar kan bli ytterligare ett hinder för en person som redan har fått problem med till exempel röst och hörsel, säger Emma Lindström, som är doktorand i projektet och undervisar om den åldrande rösten.

– Digitala forum påverkar samspelet och turtagningen blir svårare när man hör lite sämre. Det är många komponenter att hålla reda på och det påverkar den kognitiva förmågan och viljan att vara delaktig, säger hon.

Forskare vill ha röstkontroller

Idag kontrollerar vi syn och hörsel i samband med hälsovårdssamtal. Logopeden och forskaren Viveka Lyberg Åhlander skulle även önska röstkontroller.

– Dock är det viktigt att komma ihåg att bara för att man blir äldre, innebär det inte nödvändigtvis att man måste acceptera alla försämringar. Det finns mycket man själv kan göra för att bibehålla sin röstfunktion, säger Viveka Lyberg Åhlander.

Kontakt:

Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi och forskare inom ljudmiljö, talarkomfort och kommunikation vid Lunds universitet
viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera