Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att låta barnen leka med ärvda plastleksaker kan vara en risk. När forskare testade gamla leksaker och utklädningsföremål i plast innehöll 84 procent av föremålen gifter som kan orsaka störningar i utvecklingen och fortplantningsförmågan hos barn.

Västvärldens slit och släng-beteende är ett resursslöseri som tär på jordens ändliga resurser. Men frågan är om alla produkter är bra att använda igen?

Gifter utgör i alla fall ett hinder för återanvändning av gamla plastleksaker, menar forskarna vid Göteborgs universitet som gjort studien på 57 olika leksaksföremål, både nya och gamla, och mätt hur mycket kemikalier de innehöll.

De hittade bland annat ftalater och kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i leksakerna. Kemikalier som kan orsaka cancer, skador på dna eller påverka reproduktionsförmågan hos barn.

Giftiga kemikalier i de flesta gamla leksakerna

Studien visade att större delen av de äldre leksakerna och föremålen (84 procent) innehöll kemikaliemängder som överskred dagens lagliga nivåer. Men även i nyare leksaker och föremål överskreds gränsvärdena i 30 procent av produkterna. Men de äldre leksakerna var betydligt sämre.

– Koncentrationerna av de giftiga ämnena var betydligt högre i gamla föremål. I ett flertal gamla bollar hittades till exempel ett par ftalater i koncentrationer som översteg 40 procent av leksakens vikt, vilket är 400 gånger över den lagliga gränsen, säger Bethanie Carney Almroth, som forskar på miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier och har lett forskningsstudien som genomfördes på det tvärvetenskapliga centret för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, Fram.

Läs mer: Kemikalier som Kemikalieinspektionen vill fasa ut.

Gifter ett hinder för cirkulär ekonomi

EU-lagstiftningen om kemikalier i leksaker, det så kallade leksaksdirektivet, reglerar hur stora mänger av ett antal ämnen som får finnas i leksaker i ett försök att skydda barns hälsa och säkerhet. För närvarande är de tillåtna gränsvärdena för nya leksaker i leksaksdirektivet satta till 0,1 viktprocent för ftalater och 0,15 viktprocent för klorparaffiner.

År 2021 antog Europaparlamentet en handlingsplan för en cirkulär ekonomi. I den uppmuntras återanvändning, renovering och återvinning av produkter och material.

– Studien visar att återanvändning och återvinning inte alltid är självklart positivt. I en omställning till en mer cirkulär ekonomi behövs förbud och andra styrmedel som får bort farliga kemikalier från plast och andra material.

– Leksaksdirektivet har varit viktigt för att minska förekomsten av farliga kemikalier i leksaker, men det gäller dock bara nya leksaker, inte gamla, säger Daniel Slunge, miljöekonom vid Göteborgs universitet.

Läs också: Så giftiga är dina barns leksaker. Nya leksaker inte alltid bättre (2018)

Vad får en leksak innehålla?

Leksaksdirektivet är ett omfattande regelverk för leksaker som gäller i hela EU. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller bland annat regler om kemiskt innehåll, allmän säkerhet, elsäkerhet, dokumentation och märkning. Enligt leksaksdirektivet får innehållet av kemiska ämnen inte innebära någon risk för hälsan när barn använder leksakerna på avsett eller förutsebart sätt med tanke på barns beteende.

Läs med: Vad räknas som en leksak. Leksaksdirektivet (Kemikalieinspektionen)

.

Vetenskaplig artikel:

Circular economy could expose children to hazardous phthalates and chlorinated paraffins via old toys and childcare articles.Journal of Hazardous Materials Advances.

Kontakt:

Bethanie Carney Almroth, professor på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, bethanie.carney@bioenv.gu.se
Daniel Slunge, forskare vid det tvärvetenskapliga centret för framtidens kemiska riskanalyser och styrning vid Göteborgs universitet, Fram, daniel.slunge@gu.se

Fram är ett tvärvetenskapligt centrum för kemiska riskanalyser och styrning. Fram samlar kompetens inom naturvetenskap, ekonomi, juridik och politiska vetenskaper för att förankra en försiktighetsprincip kopplat till hur blandningar av kemikalier påverkar människors hälsa och miljön. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera