Bild: Priscilla Du Preez/Unsplash
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnors sexliv påverkas inte negativt av en vaginal förlossning. Forskare har jämfört sexuell tillfredsställelse och sexuell frekvens hos kvinnor som fött vaginalt och med kejsarsnitt.

Forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol har undersökt sambandet mellan vald förlossningsmetod och sexuellt välmående flera år efter förlossningen.

– Vi blev förvånade över att skillnaderna i sexuellt välmående var så små mellan kvinnor som förlösts med olika metoder. Det rapporteras ofta om att kvinnor, i samråd med kliniker, väljer att göra kejsarsnitt eftersom de misstänker att vaginal förlossning kommer att påverka deras sexuella välmående. Vår data stödjer inte detta och det kom som en positiv överraskning, säger Viktor H. Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Kejsarsnitt ökar i världen

I Sverige ligger andelen kejsarsnitt relativt konstant på cirka 18 procent av alla födslar, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt visar internationell forskning att andelen kejsarsnitt ökat under de senaste decennierna. Globalt handlar det om en ökning från 7 procent till 19 procent mellan 1990 och 2014. Samtidigt ökade andelen kejsarsnitt i Storbritannien från 11 procent till 26 procent. Det finns flera möjliga orsaker till utvecklingen.

– För ett informerat beslutsfattande både före och efter en förlossning med kejsarsnitt behövs mer kunskap om en rad olika faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande hos både mamma och barn. En sådan faktor är mammans sexuella välmående efter förlossningen, säger Flo Martin, forskare vid University of Bristol.

Första långtidsstudien

Resultat från tidigare studier av sambandet mellan förlossningsmetod och sexuellt välmående tyder på liten skillnad mellan kvinnor som genomgått kejsarsnitt respektive vaginal förlossning. Dessa studier omfattar upp till två år efter födseln, men få eller inga studier har ett längre tidsperspektiv än så.

I den nya studie har forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol, Storbritannien, undersökt sexuell frekvens och sexuell tillfredsställelse hos kvinnor som fött vaginalt alternativt med kejsarsnitt i upp till 18 år efter födseln.

Sexrelaterad smärta efter kejsarsnitt

Forskarna fann ingen skillnad i sexuell frekvens eller sexuell tillfredsställelse mellan kvinnorna som förlösts vaginalt alternativt med kejsarsnitt. Däremot var gruppen som förlösts med kejsarsnitt mer benägna att rapportera sexrelaterad smärta 11 år efter förlossningen. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vad den skillnaden kan bero på.

– Det finns forskning som visar att smärta kan variera den första perioden efter förlossning. De som förlösts med kejsarsnitt kan uppleva buksmärta på grund av ärrvävnad, och de som förlöst vaginalt kan uppleva smärta i vagina vid samlag. Nu var vi intresserade av att veta om denna smärta kvarstod flera år senare. Vi hoppas att framtida studier ska kunna titta mer noggrant på detta fynd. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kvinnor, trots sin rapporterade smärta, hade samma rapporterade frekvens av samlag och skattade sitt sexliv lika bra, säger Viktor H. Ahlqvist.

Forskarna hoppas att deras resultat kommer leda till mer forskning om kvinnors generella välbefinnande i såväl Sverige som internationellt.

Så gjordes forskningen:

  • Forskarna undersökte sambandet mellan sexuellt välmående och förlossningsmetod 33 månader, 5 år, 12 år, och 18 år efter födseln.
  • Forskarna har bland annat undersökt sexuell frekvens och sexuell tillfredsställelse hos kvinnor som fött vaginalt alternativt med kejsarsnitt.
  • Studien omfattar också upplevd smärta 11 år efter förlossningen.
  • Resultaten bygger på ALSPAC-studien, Avon Longitudinal Study of Parents And Children, som University of Bristol genomförde 1991–92 med 15 000 gravida kvinnor.
  • Registerinformationen har kompletterats med enkätsvar från kvinnorna om deras upplevda sexuella välmående.

Vetenskaplig artikel:

Mode of delivery and maternal sexual wellbeing: a longitudinal study.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera