Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många barnmorskor är positiva till en särskild vårdmodell som innebär mer kontinuitet för kvinnor under hela perioden från graviditet till nybliven förälder. Det visar en studie från Uppsala universitet.

En studie har undersökt barnmorskors inställning till att jobba enligt en modell som bygger på så kallad barnmorskekontinuitet.

Det innebär att samma barnmorska, eller en liten grupp av barnmorskor, följer den gravida kvinnan under graviditet, födsel och första tiden med det nyfödda barnet. Modellen rekommenderas av bland annat Världshälsoorganisationen, WHO.

– Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet används redan på flera håll i landet. Innan det kan introduceras och spridas i stor skala i Sverige är det viktigt att undersöka barnmorskornas inställning och intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller, säger Hanna Fahlbeck, legitimerad barnmorska och doktorand vid Uppsala universitet och en av studiens medförfattare.

– Vår studie tyder på att mer än hälften av barnmorskorna är intresserade och beredda att börja arbeta i en kontinuitetsmodell, fortsätter hon.

Finns på få platser i Sverige

Trots att uppskattningsvis hälften av gravida kvinnor efterfrågat barnmorskekontinuitet är modellen ovanlig i Sverige. I ett fåtal regioner har den introducerats som projektsatsningar, bland annat i Uppsala och i Sollefteå. På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge finns numera modellen tillgänglig för gravida.

Sedan tidigare vet man att många gravida kvinnor önskar att de kunde följas av en, eller ett fåtal barnmorskor genom hela perioden.

I studien har forskare undersökt svenska barnmorskors intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller och vilka faktorer som är avgörande för deras villighet och beredskap att arbeta i dessa modeller.

Över 2000 barnmorskor har besvarat enkäten. Över hälften av dem visade intresse för modellen.

– Att utveckla strategier för att bygga upp kontinuitetsmodeller som passar för gravida och barnmorskor i olika delar av Sverige är viktigt för att erbjuda evidensbaserad vård. Där hoppas vi att våra resultat kan hjälpa till, säger Hanna Fahlbeck.

Bild: Andriyko Podilnyk/Unsplash

Så gjordes studien

2 084 barnmorskor besvarade frågorna i studien. 56,1 procent av dem visade intresse för att arbeta i kontinuitetsmodeller. Intresset var störst bland barnmorskor som var yngre än 45 år och bland de som hade en yrkeserfarenhet kortare än tio år.

Barnmorskor som roterade mellan olika avdelningar eller arbetsuppgifter visade ett större intresse för kontinuitetsmodeller. Att arbeta dagtid, tvåskift eller timtid var också faktorer som hade samband med intresse för arbete i kontinuitetsmodeller.

Studien är en tvärsnittsstudie där barnmorskorna besvarade ett webbaserat frågeformulär om bakgrunds- och arbetsplatsrelaterade variabler.

 

Vetenskaplig studie:

 ‘A perfect fit’ – Swedish midwives’ interest in continuity models of midwifery care , Women and Birth .

Kontakt:

Hanna Fahlbeck, barnmorska och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, hanna.fahlbeck@kbh.uu.se 

Ingegerd Hildingsson, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, ingegerd.hildingsson@kbh.uu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera