Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vad innebär det egentligen att vara människa i en tid som präglas av teknik som blir allt mer människolik – och som även tar allt större plats i vår vardag? Svaret söks i en ny avhandling från Umeå universitet.

I en ny avhandling i etnologi vid Umeå universitet undersöks relationer och gränsdragningar mellan människor och människoliknande teknik i både fiktionen och vården.

Avhandlingen knyter an till den klassiska frågan om vad det innebär att vara människa.

– Specifikt undersöker jag hur vi förhåller oss till den ökande kontakten vi, i vardagen och på jobbet, har till människoliknande teknik, alltså teknik som har människoliknande egenskaper eller utseende såsom robotar och digital hälsoteknik, säger Johan Hallqvist som skrivit avhandlingen.

Han fortsätter:

– Jag studerar vilka dessa föreställningar om det mänskliga är, hur de kommer till uttryck samt hur gränser mellan människor och människoliknande teknik förhandlas och omförhandlas.

Relationen teknik och människa

I avhandlingen undersöker han relationen mellan människor och människoliknande teknik i både fiktiva och icke-fiktiva sammanhang, där människoliknande teknik utvecklas och används i en svensk kontext där teknik flyttar in i människors hem.

Han har studerat forskningsprojekt som utvecklar digital hälsoteknik för hälso- och sjukvård, men också den svenska science fiction tv-serien Äkta människor som handlar om människoliknande robotar i en föreställd framtid.

– Det kanske låter konstigt att både undersöka hur digital hälsoteknik utvecklas och hur människolika robotar gestaltas i fiktionen. Men jag menar att både forskningsprojekten och tv-serien utgör ”spelplatser” där möjliga relationer mellan människor och människoliknande teknik utforskas.

Avhandlingen resulterar i två övergripande teman. Det första temat visar hur teknik görs människolik genom dels avatarer och robotkroppar, dels genom att göra teknik personlik där den framstår mer som en person än ett objekt. När teknik görs människolik både utmanar och upprätthåller den våra föreställningar om vad det innebär att vara människa.

Möjliga konflikter

Det andra temat visar hur människoliknande teknik kan leda till möjliga konflikter. En konflikt handlar om relationen mellan patient och digital hälsoteknik gällande när den digitala hälsotekniken bör gå emot patientens vilja för att främja patientens hälsa.

– En annan konflikt handlar om frågan om patientens valfrihet och möjlighet att själv få välja avatar för den digitala hälsotekniken. Konflikten uppstår om patienten skulle välja bort vissa avatarer på grund av fördomar gällande exempelvis kön, etnicitet och ålder, vilket skulle kunna leda till diskriminering mot vårdpersonal.

Avhandlingen:

Människoliknande teknik och det möjligt mänskliga – en etnologisk studie av relationer mellan människor och teknik, Umeå universitet.

Kontakt:

Johan Hallqvist, biträdande avdelningsföreståndare och adjunkt i socialt arbete vid institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola,johan.hallqvist@umu.se.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera