Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trötta deltagare blir under videomöten. Ny forskning visar också att unga kvinnor påverkas mer än andra.

I en ny studie har faktorer bakom trötthet i samband med videomöten undersökts. Fenomenet som kanske mer är känt som Zoomtrötthet har upplevts av många under pandemin, men där förhållandevis lite evidens (vetenskapliga belägg) finns.

En grupp forskare vid Blekinge tekniska högskola har identifierat flera olika faktorer som bidrar till tröttheten.

– Det vi har hittat direkt evidens för är att både ålder, kön och personlighet påverkar. Exempelvis påverkas unga introverta kvinnor mer än andra grupper. Men Zoomtröttheten beror på många faktorer, allt från personliga förutsättningar via mötets organisation och teknik, till miljön i vilken videokonferensen äger rum, säger Markus Fiedler som är forskare i medieteknik.

Störningar och miljö spelar roll

Forskarna har även hittat ett flertal faktorer som de tror bidrar till Zoomtröttheten.

– Vi förmodar att längden på, och mängden möten spelar roll, samt ifall man tar pauser eller inte mellan mötena. Sedan påverkar det om det blir fördröjningar och störningar i bild och tal, så att man kanske pratar i munnen på varandra, eller ifall man måste anstränga sig för att följa med i samtalet, förklarar Markus Fiedler.

– Vi har även sett att miljön spelar roll. Man kanske sitter hemma och skäms över att visa upp sin stökiga miljö, fortsätter han.

Forskarnas tips för att minska tröttheten

  • Lägg inte möten direkt efter varandra
  • Använd enkel teknik
  • Använd handuppräckning under mötena
  • Slå av mikrofonen och kameran då den inte behövs

Forskarna konstaterar att mer forskning och evidens behövs kring de bidragande faktorerna bakom Zoomtrötthet, men även forskning om andra sätt att kommunicera, till exempel genom immersiva (uppslukande) upplevelser och teknik.

Studien är ett samarbete mellan forskare inom medieteknik, mediedesign, mediepsykologi och mediesociologi vid Blekinge tekniska högskola.

Studie:

Videoconference Fatigue: A Conceptual Analysis, International Journal of Environmental Research and Public Health.

Kontakt:

Markus Fiedler, professor vid institutionen för teknik och estetik, Blekinge tekniska högskola, markus.fiedler@bth.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera