Bild: Kathryn Hansen/Nasa
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Klimatforskare har lagt ett tusenårigt historiskt pussel över Arktis temperaturförändringar. På sikt kan kunskapen leda till säkrare prognoser om framtidens klimat.

Under de senaste decennierna har temperaturerna i Arktis stigit 2–3 gånger snabbare än den globala medeltemperaturen.

Fenomenet kallas arktisk förstärkning och innebär att klimatförändringar i Arktis sker snabbare än på andra platser på norra halvklotet.

Det finns dock endast ett fåtal, bristfälliga mätningar av temperaturförändringar i Arktis från 1900-talets början, och hur det har sett ut ännu längre tillbaka i tiden har varit höljt i dunkel. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med instrumentella data som är äldre än 100 år.

Luckor i förståelse av temperaturökningar

Det här leder till stora osäkerheter i uppskattningar av arktisk förstärkning. Kunskapsluckan blev startskottet för ett svensk-kinesiskt forskningsprojekt som nu presenterar en studie.

– Med hjälp av proxydata från bland annat iskärnor, sjösediment och årsringar i träd samt en ny teknik som kallas paleoklimat-dataassimilering har vi lyckats få fram helt ny information om hur Arktis temperaturer förändrats under de senaste 1 000 åren, säger Hans Chen, klimatforskare vid Lunds universitet.

Starkare förändring i Arktis

Studien visar att temperaturförändringarna i Arktis under det senaste millenniet varit 1.2–2.1 gånger starkare än förändringarna i medeltemperatur på norra halvklotet.

Styrkan på förstärkningen har varierat på tidsskalor på några decennier, vilket i studien kopplades till ytvattentemperaturer i Atlanten och uppvärmningen orsakad av människors utsläpp av växthusgaser.

Viktig kunskap för framtida förändringar

Forskarna kan slå fast att förstärkningen är en naturlig del av klimatsystemet och inte enbart en följd av global uppvärmning.

– Arktisk förstärkning kan påskynda globala klimatförändringar genom utsläpp av metan och koldioxid från den tinande tundran. Att förstå fenomenet historiskt hjälper oss att få en klarare bild av hur temperaturerna kommer att förändras framgent, säger Hans Chen.

Säkrare klimatprognoser

På sikt hoppas forskarlaget att deras analyser ska kunna användas praktiskt för att göra nya och säkrare klimatprognoser för Arktis.

– Arktis är en avlägsen plats med relativt få invånare, men klimatförändringarna där kan spela en betydande roll både för klimatet i Norden och det globala klimatsystemet. Konceptet arktisk förstärkning är viktigt i debatten om klimatförändringar, säger Hans Chen.

 

Vetenskaplig studie

Arctic amplification modulated by Atlantic Multidecadal Oscillation and greenhouse forcing on multidecadal to century scales , Studien publiceras i tidskriften Nature Communications

Kontakt:

Hans Chen, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, hans.chen@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera