Artikel från Stockholms universitet

Bra luktsinne ger högre sexuellt välmående och lägre otrohet. Luktsinnet är relaterat till olika romantiska och intima beteenden i förhållanden.

Luktsinnet och dofter är  betydelsefulla i nära relationer. Anna Blomkvist vid Stockholms universitet har tillsammans med forskarkollegor undersökt sambandet mellan luktfunktion, sexuellt välbefinnande och otrohet. De fann att den som själv beskriver sig ha en god förmåga att känna lukter också rapporterar högre nivå av sexuellt välmående och lägre nivåer av otrohet.

– Det skulle kunna bero på att den som har ett bättre luktsinne också är mer närvarande i relationen och plockar upp tecken hos sin partner, säger hon. Sex och samlevnad är inte bara beteenden som påverkas av hörsel, syn och känsel, även luktsinnet påverkar, som en helhetsperception.

Anknytning påverkar doftupplevelsen

Att stressreaktioner dämpas hos den som känner sin partners kroppsdoft är känt sedan tidigare. Anna Blomkvist har gått vidare och undersökt om relationen till partnern påverkar den effekten:

– Tidigare studier har undersökt effekten av så kallad ”comfort smelling”, att vuxna använder dofter från partner eller familjemedlemmar när det behövs trygghet. Partner och familj är alltså doften av trygghet. Det jag kunnat se i min forskning är att tidigare erfarenheter av trygghet och anknytningsrelaterade erfarenheter påverkar effekten av doft, säger hon.

Begrepp i texten

  • Anknytning handlar inom psykologin om hur man reglerar känslor i en relation. Anknytningen anses till stor del bygga på tidiga erfarenheter i livet av närhet och tillgänglighet av omsorgspersoner.
  • En romantisk parrelation beskrivs ofta som bestående av minst tre beteendesystem: anknytning, omsorg och sex.
  • Perception handlar om tolkning av intryck från sinnen. Det är ofta starkt förknippat med hur en person agerar och beter sig.

Personer som har en jämförelsevis mer trygg anknytning till sin partner får mildare stressreaktioner när den doftar på sin partners kroppsdoft än den med en mindre trygg anknytning. Doften av älskad person kan alltså göra dig lugn och trygg.

Partner kan kompensera vid förlorat luktsinne

Att lukt påverkar intima relationer skulle kunna ha betydelse för den som tappat luktsinnet, exempelvis på grund av covid-19. Anna Blomkvist har, tillsammans med en forskarkollega, gått igenom tidigare forskning om personer som förlorat delar av eller hela luktsinnet och undersökt hur deras relationer påverkats.

– Ett förlorat luktsinne kan påverka nära relationer. Det kan handla om till exempel ätbeteenden, socialt stöd och sexuella beteenden. Familjemedlemmar och partner kan då vara ett stort stöd och fungera som ”extern näsa” för att exempelvis hjälpa till att bedöma kvaliteten på matrester eller liknande, säger hon.

Vetenskaplig avhandling:

Intimate relationships and olfaction: Body odors, adult attachment, and romance, Anna Blomkvist

Kontakt:

Anna Blomkvist, Psykologiska institutionen, anna.blomkvist@psychology.su.se

Anna Blomkvist har också medverkat i ett avsnitt i podden ”Så kan det gå”: Anna Blomkvist – så påverkar doft ditt kärleksliv!

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera