Man luktar på en citron.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Luktsinnet påverkas till stor del av ledtrådar från andra sinnen när förutsägelser om dofter ska göras. Det visar en studie från Stockholms universitet.

Enligt en teori har hjärnan en viktig förmåga att kunna blicka in i framtiden, det vill säga förutse vad som ska hända härnäst. Det gör hjärnan genom att tolka ledtrådar från våra sinnen. Den reagerar starkast på oväntade händelser som inte passar ihop med omgivningens ledtrådar.

Mycket av forskningen inom detta område, som kallas prediktiv kodning, har fokuserat på synintryck för att kunna göra förutsägelser. Men i en ny studie har forskare vid Stockholms universitet velat ta reda på om andra sinnen, som lukt, fungerar på samma sätt.

Luktsinnet behöver fler ledtrådar

För att ta reda på om hjärnan också kan göra förutsägelser om lukter, har forskare vid Stockholms universitet gjort tre experiment. Två var beteendeexperiment och ett gjordes med hjärnavbildningsmetoden fMRI.

Resultatet visar att luktsinnet var mer beroende av ledtrådar än synsinnet, enligt ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

– Det här är intressant eftersom många tänker på lukt som något primitivt och reaktivt, när vår forskning visar att luktsinnet i själva verket är proaktivt, säger Stephen Pierzchajlo, doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i pressmeddelandet.

Förväntan gav snabbare beslut

I experimenten fick deltagare lyssna på ledtrådar i form av upplästa ord, till exempel ”citron”. De fick därefter se en bild eller känna en lukt. Deltagarna skulle sedan snabbt avgöra om bilden, eller lukten, stämde överens med ledtråden.

Försökspersonerna fick ta ställning till om det var en citronbild, en citronlukt eller inte alls stämde, till exempel om de i stället såg en bild på en ros eller kände en rosdoft.

– Vi märkte att förväntade bilder och lukter ledde till snabbare beslut, vilket stämmer väl överens med teorin om prediktiv kodning. Vi använde skillnaden i svarshastighet för att jämföra sinnena med varandra – en större fördröjning för oväntade stimuli innebär att sinnet förlitar sig mycket på förutsägelser, säger Stephen Pierzchajlo.

Luktsinnet varnar oss

Forskarna visar också att när hjärnan försöker identifiera lukter som den inte hade förväntat sig, aktiveras både lukt- och synhjärnan – trots att det inte finns några synliga ledtrådar i uppgiften.

– Lukthjärnan har alltså ett helt unikt sätt att bearbeta lukter och det handlar om huruvida lukterna är förväntade eller inte. Luktsinnet varnar oss för lukter som vi inte hade förväntat oss, och kopplar in synhjärnan, kanske för att kunna se vad det är som luktar. Det är en smart funktion eftersom vi människor är så dåliga på att känna igen lukter om vi inte får ledtrådar, säger Jonas Olofsson.

Forskningen visar hur viktigt det är för olika sinnen att ta hjälp av korrekta ledtrådar när vi klassificerar olika sinnesintryck.

– Vi har alla upplevt att vi ”hajar till” när det kommer en oväntad lukt, exempelvis när vi går in i någons lägenhet och möts av en den nya lukten. Vår forskning visar att luktsinnet till stor del påverkas av förväntningar, medan synsinnet och hörselsinnet påverkas i betydligt mindre grad, säger Jonas Olofsson, psykologiprofessor vid Stockholms universitet.

Vetenskaplig studie:

Olfactory categorization is shaped by a transmodal cortical network for evaluating perceptual predictions, Journal of Neuroscience.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera