Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tjejer som är homo- eller bisexuella mår sämre än killar som är gay eller bi. Sämst hälsa har de som är trans. Det är några av slutsatserna i en rapport som tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

– Trots alla insatser och lagändringar ser man tydligt i forskningen att personer i LGBTI-gruppen sticker ut när det gäller fysisk och psykisk ohälsa, säger Anna Siverskog, universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping University, som  arbetat med rapporten “Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer”.

LGBTI och HBTQI

LGBTI är ett internationellt samlingsbegrepp som står för lesbisk, gay, bisexuell, transgender/transsexuell och intersex. På svenska brukar man säga HBTQI, där H och B står för homo- och bisexuell, vilket syftar på att man blir attraherad av människor av samma kön eller oavsett kön, T står för transsexuell, att ens könsidentitet inte stämmer med det juridiska kön man tilldelats vid födseln, Q står för queer – i betydelsen att bryta mot normer i fråga om sexuella preferenser, och I för intersex, ett begrepp som samlar ett antal olika tillstånd och diagnoser där ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön. 

Källa: Jönköping University och RFSL.

Anna Siverskog har tidigare gjort studier som rör äldre LGBTI-personer. Hon tycker att det har varit jätteintressant att forska på en yngre grupp.

– Det är en helt annan kontext som dessa ungdomar vuxit upp i, med tanke på lagändringar och insatser som gjorts de senaste decennierna, men ändå är det slående att det fortfarande är så tufft för den här gruppen. Forskningen visar på en tydlig minoritetsstress. Den kan bli extra påtaglig för den som är ung och väldigt utelämnad till skolmiljö och att bo hemma, att inte ha stöd hemifrån, med mera. Minoritetsstressen blir tydlig då unga LGBTI-personer genomgående rapporterar sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt, jämfört med andra unga, säger Anna Siverskog.

Tjejer mår sämre än killar

Rapporten visar till exempel att minoritetsgrupperna som identifierar sig som tjejer och homo- eller bisexuella har sämre hälsa än homo- och bisexuella som identifierar sig som killar. Bisexuella personer mår generellt sämre än homosexuella personer, och transpersoners ohälsa sticker ut allra mest. Det finns också en överrepresentation i suicidförsök och suicidtankar hos LGBTI-gruppen.

– Studierna i rapporten visar också att det är annorlunda för individer som bor i en storstad kontra ett mindre samhälle eller en småstad. Det är också stor skillnad om man upplever att man har stöttande föräldrar, säger Anna Siverskog.

Den 16 augusti presenterades rapporten på World Pride i Köpenhamn där de nordiska ländernas jämställdhetsministrar eller motsvarande medverkade. De är alla oroade över utvecklingen i vissa europeiska länder, men också globalt, och att den här gruppen fortfarande mår sämre både psykiskt och fysiskt.

– Danmarks jämställdhetsminister berättade bland annat att de undersöker ny lagstiftning och att de i framtagandet av den kommer att basera mycket av sina beslut på den här rapporten, säger Anna Siverskog.

Rapport:

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer

Kontakt:

Anna Siverskog, universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping University, anna.siverskog@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera