Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Arter riskerar att dö ut tidigare än man trott när jordens temperatur höjs. Detta eftersom en höjd temperatur kan påverka en arts möjlighet att fortplanta sig.

Genom att förutse vilka arter som riskerar att gå förlorade på grund av klimatförändringar kan vi planera strategier för bevarandet av dessa. Men tidigare forskning har fokuserat på vilken temperatur en organism inte kan överleva i, inte temperaturen då de inte längre kan föröka sig.

Bananflugor blev sterila

I en ny studie har forskare studerat 43 olika arter av bananfluga. Hos nästan hälften av alla arter var temperaturen då hannarna blev sterila lägre än temperaturen de inte kunde överleva i. Den naturliga förekomsten av dessa arter kunde också förutsägas mer korrekt av temperaturen som begränsar fertilitet. Hannar av arten Drosophila lummei blev till exempel sterila vid fyra graders lägre temperatur än begränsningen för temperaturen de kunde leva i.

– Vi har länge känt till att fertilitet påverkas av värme, det är till exempel en anledning till att däggdjur har testiklarna utanför kroppen. Så fler organismer än bananflugor får sannolikt nedsatt fertilitet av ett varmare klimat. Insekter kan inte heller reglera sin kroppstemperatur, och för djur som inte kan färdas långa sträckor kan det bli svårt att hitta en tillräckligt sval plats, säger Rhonda Snook, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och medförfattare till studien.

För varmt  år 2060

Forskarna jämförde förutsägelser för jordens temperatur för år 2060 med utbredningsområdet för en av arterna av bananfluga. I mer än hälften av de områden där det skulle vara kallt nog för flugan att överleva, skulle det ändå vara för varmt för att föröka sig.

– Vi vet inte vilka övriga organismer som blir infertila i en lägre temperatur än de kan överleva i. Så många arter kan ha en gömd sårbarhet för höga temperaturer som det tidigare inte har tagits hänsyn till, säger Steven Parratt, evolutionsekolog vid University of Liverpool och studiens huvudförfattare.

Hot mot biologisk mångfald

Forskarna vet ännu inte till vilken grad steriliteten är reversibel och hur olika arter kan återhämta sig.

– Artens livslängd har betydelse. Om en kortlivad art är infertil en kort stund kan det ändå ha mycket negativa konsekvenser. Att undersöka hur arter återhämtar sig är nästa steg i vår forskning. Vi vill också identifiera vilka gener som gör att olika arter påverkas olika mycket, samt undersöka hur honorna påverkas, säger Rhonda Snook.

– Vår forskning betonar att nedsatt fertilitet på grund av värme kan vara ett stort hot för den biologiska mångfalden vid klimatförändringar, säger medförfattare Tom Price, University of Liverpool .

Vetenskaplig artikel:

Temperatures that sterilise males better match global species distributions than lethal temperatures.

Kontakt:

Rhonda Snook, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, rhonda.snook@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera