Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat psykiska problem.

– Resultaten understryker vilken betydelsefull åtgärd för folkhälsan som barnvaccination faktiskt utgör. Det är ett viktigt besked både till föräldrar och till samhället, säger Urban Johansson Kostenniemi, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet har han studerat hur hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner minskade i Västerbottens län efter att vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker infördes.

Färre fall av hjärnhinneinflammation

Tidigare drabbades ett tiotal barn varje år i Västerbotten av hjärnhinneinflammation. Efter att vaccination mot haemophilus infördes minskade förekomsten av denna allvarliga sjukdom bland barn under fem års ålder med 82 procent. När senare även vaccination mot pneumokocker infördes, minskade förekomsten av hjärnhinneinflammation med ytterligare 48 procent.

Hjärnhinneinflammation är en mycket allvarlig infektion som angriper hjärnan, med hög dödlighet och stor risk för bestående handikapp. Utöver minskningen av insjuknande i hjärnhinneinflammation, sågs efter införande av vaccination en tydlig minskning även av sepsis, det vill säga svår blodförgiftning, samt lunginflammation och andra luftvägsinfektioner.

Varannan drabbad av bestående skada

Genom att studera patientjournaler för personer som drabbades av hjärnhinneinflammation som barn, visade det sig att så många som varannan drabbades av någon form av bestående skada eller handikapp längre fram i livet.

Vanligast var olika former av psykisk sjukdom, något som drabbade var tredje person som  haft hjärnhinneinflammation i barndomen. Problemen började många år senare, ofta i de tidiga tonåren, och innebar ofta stort lidande.

– Det är kanske inte givet att koppla ihop psykiska problem i vuxenlivet med att inte ha fått vaccin i barndomen. Men hjärnan är vårt mest komplicerade organ, och infektioner tidigt i livet kan leda till att hjärnan skadas. Därför är det viktigt att göra vad vi kan för att skydda barnen och deras hjärnor, säger Urban Johansson Kostenniemi.

Granskade patienjournaler

Idag erbjuds alla barn vaccination mot elva olika sjukdomar. Vaccination mot haemophilus infördes 1992 och pneumokocker 2009.

I studierna undersöktes förändringar i förekomst av bakteriell hjärnhinneinflammation och sepsis under perioden 1986 – till 2015 samt luftvägsinfektioner under perioden 2005 – 2014. För barn som drabbats av hjärnhinneinflammation studerades patientjournaler från att barnet skrevs ut fram till nutid.

Avhandling:

Bacterial meningitis in children: clinical aspects and preventive effects of vaccinations (Svensk titel: Bakteriell meningit hos barn – Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer).

Kontakt:

Urban Johansson Kostenniemi, urban.johansson.kostenniemi@regionvasterbotten.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera