Artikel från Malmö universitet

Skolan är en utsatt plats. För elever – men också för lärare. Nu ska forskare vid Malmö universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

– Sociala medier utmanar gränser i arbetslivet. Tidigare har vi betraktat mobbning som ett internt problem inom organisationer. Nu utmanas gränserna, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Malmö universitet.

Hängs ut på Facebook

Inom skolan har lärare och skolledare ett maktövertag genom att ansvara för resurser, extra undervisning och personal. Dessutom är det lärarna som sätter betyg. Med sociala medier kan maktdynamiken förändras. I grupper på Facebook diskuterar föräldrar skolan, men också enskilda lärare och rektorer. Ibland hängs lärare ut i negativ bemärkelse. Om gruppen inte är stängd är informationen sökbar. Det är dock inte tydligt vilken roll arbetsgivaren har för hur lärare behandlas av föräldrar.

– Föräldrar ingår inte i den egna organisationen och skolan har därför färre medel att stävja det här, säger Rebecka Cowen Forsell.

Skolan utsatt plats

Skolan är en utsatt verksamhet för den här typen av trakasserier. I välfärdsyrken där de anställda jobbar mot tredje part, som skola, socialtjänst och sjukvård, blir det extra knepigt, menar Rebecka Cowen Forsell. Chefer, som rektorer, är generellt sett mer utsatta vid kränkningar i digitala kanaler.

– Min avhandling indikerar att kränkningar ofta är mer av det subtila slaget när man jobbar i samma organisation. Om vi däremot inte jobbar i samma organisation tenderar beteenden att vara mer aggressiva och mer uttryckta, som i Facebook-grupper, säger Rebecka Cowen Forssell.

Föräldrar som kunder

Hot och våld ökar inom skolområdet på europeisk nivå men även i Sverige. Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet har också uppmärksammat lärare och rektorer som utsatt grupp vad gäller påtryckningar.

Rebecka Cowen Forssell pekar på att föräldrars relation till skolan har förändrats.

– Vi har formats in i ett kundbeteende, och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att ställa krav, men problemet är när det går över gränsen och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger Rebecka Cowen Forsell.

Nätmobbning arbetsmiljörisk i skolan

Med projektet ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan” ska Rebecka Cowen Forssell genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever uppnå en ökad förståelse för komplexiteten gällande digitala kränkningar och nätmobbning riktade mot lärare och skolledare.
I det nya projektet medverkar också kollegorna Hanne Berthelsen och Sandra Jönsson vid Malmö universitet.

Kontakt:

Rebecka Cowen Forssell, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet, forskare, rebecka.forssell@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera