Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning, vilket länge varit omdebatterat. Snarare kan amning öka risken för hösnuva och eksem, enligt Uppsalaforskare. Men det finns andra positiva effekter.

Risken att utveckla astma och allergi påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Många riskfaktorer är väletablerade, så som att rökning ökar risken för astma. Huruvida amning skyddar mot astma och allergier har, i tidigare studier, visat motstridiga resultat. Flertalet studier har indikerat att amning skyddar mot astma och allergi, men andra har visat det motsatta, alltså att amning ökar risken för astma och allergi.

I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, har forskare undersökt hur amning påverkar risken för astma, hösnuva och eksem. Genom att analysera självrapporterad data från över 330 000 medelålders personer från Storbritannien, är studien den hittills största i sitt slag.

Ökad risk för hösnuva
– Resultaten visar att personer som blivit ammade som barn har en ökad risk att utveckla hösnuva och eksem medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma, säger Weronica Ek, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som har lett studien.

Studien visar även att hög socioekonomisk status är kopplat till lägre risk för astma men högre risk för hösnuva. Det senare stämmer väl överens med den väletablerade ‘hygienhypotesen’. Denna hypotes säger att ett renare hem minskar tidig exponering för bland annat mikroorganismer, en exponering som kan motverka risken att utveckla allergier. Forskarna visade även att övervikt ökar risken för både astma, hösnuva och eksem, medan personer med med hög födelsevikt hade lägre risk.

Det är dock viktigt att påpeka att den aktuella studien är en populationsbaserad studie. I sådana studier kan det alltid finnas bakomliggande faktorer som forskarna inte har information om, men som är den egentliga orsaken till de hittade sambanden. Till exempel så kan mammor, som själv är sjuka, ha fått rådet att antingen amma eller inte amma, vilket kan påverka resultaten av studien.

Många andra positiva effekter
Det är sedan tidigare känt att amning har många positiva effekter på barnets hälsa. Även om den aktuella studien inte ser någon skyddande effekt av amning på astma och allergier, så påpekar forskarna att deras resultat inte bör ligga till grund för vilka rekommendationer som ges med avseende på amning.

– Vi hoppas dock att vår studie kan bidra till att nyblivna föräldrar får en mer korrekt bild av fördelarna med amning, säger Weronica Ek.

Resultaten från studien är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Studien:
Breastfeeding and risk of asthma, hay fever and eczema, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Ek. Weronica E, Karlsson Torgny, Azuaje Hernandez Carlos, Rask-Andersen Mathias, Johansson Åsa, (2017)

Kontakt:
Weronica Ek, weronica.ek@igp.uu.se, 018-471 48 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera