kvinna som hoppar på sommaräng
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Politiker med en nyliberal moralfilosofisk ståndpunkt har utgjort bromsklossar när det kommer till lösandet av klimatfrågan, men en avhandling från filosofiska institutionen vid Stockholms universitet konstaterar att libertarianismen inte ger något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan – snarare tvärtom.

Den libertarianska ståndpunkten tillåter i allmänhet inga åtgärder som minskar människors frihet, varför den inte heller tillåter några påtagliga statliga åtgärder mot klimatförändringarna som skulle minska människors frihet.

Olle Torpman hävdar i sin avhandling, tvärtemot rådande uppfattning, att libertarianismen vid närmare analys visar sig tillåta en hel del åtgärder för att råda bot på klimatförändringarna. Både privatpersoner och regeringar tillåts agera, främst på grund av att libertarianism räknar alltför stora utsläpp som frihetsinskränkande tillika rättighetskränkande.

Fördömer det som inkräktar på andra människors territorier
Libertarianismen visar sig även fördöma många av de aktiviteter som ger upphov till klimatförändringen – som utsläpp av växthusgaser, uttag av fossila bränslen och skogsskövling. När vi släpper ut växthusgaser i stora mängder inkräktar vi på andra människors territorier utan deras samtycke.

När vi utvinner för mycket klimatrelaterade naturresurser tar vi inte hänsyn till andra människors rätt att ta del av dem för sina egna ändamål. Dessutom är det sällan som oljeborrning, kolbrytning och regnskogsskövling respekterar alla inblandades rättigheter. Allt detta fördöms av libertarianismen.

– I min avhandling har jag kommit fram till att libertarianism inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan, snarare tvärtom. Kanske är det till och med så att libertarianismen mer än andra ståndpunkter kräver att vi var och en drastiskt minskar våra utsläpp och vårt resursanvändande, säger Olle Torpman vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Avhandlingen: Libertarianism and Climate Change

Kontakt: Olle Torpman, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 073-696 86 81, e-post olle.torpman@philosophy.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera