Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2015

Trafikföroreningar + särskild genvariant tycks öka risk för hjärtsjukdom

Individer som har en särskild genvariant och som exponeras för trafikrelaterade föroreningar tycks ha en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det framgår av en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Rökning, hög kolesterolhalt, högt blodtryck, diabetes, övervikt och en stillasittande livsstil anses idag vara vedertagna riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Men dessa faktorer förklarar inte hela risken.<br /><br />Senare forskning har därför studerat hur olika riskfaktorer samverkar när det gäller risken att bli sjuk.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att exponering för luftföroreningar från trafiken ökar risken för hjärtinfarkt hos individer med särskilda genetiska variationer.

I studien, som inkluderar 618 patienter med hjärt-kärlsjukdom och 3 614 slumpmässigt utvalda kontrollpersoner, har Göteborgsforskarna fokuserat på variationer i en gengrupp kallad GST – en antioxidant som hjälper till att motverka de skadliga effekterna av föroreningar som vi andas in.

Studierna visar att det finns ett samband mellan olika varianter av GST-gener och luftföroreningar när det gäller risken för hjärtinfarkt. För en specifik genvariant tycks luftföroreningsexponering dubblera risken för hjärtinfarkt.

– Luftföroreningar från trafik har tidigare kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Våra studier antyder att individer med vissa genvarianter är mer känsliga för luftföroreningsexponering, men vilka mekanismer som ligger bakom detta samband återstår att utreda, säger doktoranden Anna Levinsson som redovisar resultaten i sin avhandling.

I studien fick deltagarna genomgå en medicinsk undersökning där bland annat blodtryck, längd och vikt mättes. De fick också fylla i frågeformulär med frågor om till exempel livsstil, eventuella mediciner, kostvanor, utbildningsgrad och rökvanor.

För att beräkna exponeringen för luftföroreningar kopplades individernas hemadresser samman med ett geografiskt informationssystem där föroreningshalten för varje adresspunkt beräknades.

Avhandlingen Interaction of genetic susceptibility and traffic-related air pollution in cardiovascular disease försvarades vid en disputation den 20 februari.

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna Levinsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
070-241 8080,
031-786 3600,
anna.levinsson@amm.gu.se

Handledare docent Fredrik Nyberg, Sahlgrenska akademin, 070-261 9296, fredrik.nyberg@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera