Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2013

Röntgenbilder kan motivera överviktiga att ändra livsstil

Patienter som får se sin fetma på bilder tagna med datortomografi kan få en ökad motivation till att förändra sin livsstil. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.

Traditionellt sett används röntgenbilder för att säkerställa en korrekt diagnos och för att vägleda till rätt behandling av patienten. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att röntgenbilder också kan användas för att förklara, informera och utbilda patienter om sin sjukdom.

–Vi ville undersöka hur patienter själva upplevde det att få sin fetmasjukdom förklarad och få information om den individuella risken för fetmans följdsjukdomar med hjälp av sina egna röntgenbilder, säger forskaren Eva Bergelin vid Sahlgrenska akademin som lett studien.  

I studien fick sju kvinnor och fem män som behandlades för sin fetma se röntgenbilder som visade ett tvärsnitt av den egna buken, och tillsammans med undersökande röntgensjuksköterska studera fettvävnadens fördelning i kroppen. Resultaten visar att bildundervisningen gjorde de medverkande mer motiverade att förändra sin livsstil.

–Vårt resultat visar på att bildundervisningen berörde patienterna och kan öka deras motivation till förändring. Patienterna var positiva till metoden, de blev nyfikna och kunskapen om den egna sjukdomen ökade. Det sistnämnda är viktigt inte minst när patienterna ska diskutera den fortsatta behandlingen med sjuksköterskor, dietister och läkare.

Slutsatsen är att röntgenbilder kan vara ett bra pedagogiskt verktyg både för att förmedla unik personcentrerad information till varje enskild patient och för att öka patientens förståelse och medvetenhet om sin sjukdom.

Eva Bergelins förhoppning är att röntgenbilder ska kunna användas även i andra vårdsituationer där en livsstilsförändring och kunskap är avgörande för patientens hälsa och välbefinnande.

–En välinformerad och kunnig patient har större möjligheter att bli delaktig i sin vårdprocess och på så sätt påverka sin behandling positivt, säger Eva Bergelin.

Studien Patients’ experiences of seeing their obesity in CT-images allow for an active self-care: a qualitative study är publicerad i Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera