Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2013

Kostintaget normaliseras efter gastric bypass-operation

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att en så kallad gastric bypass-operation på flera sätt hjälper en överviktig till ett ätande som främjar viktminskning.

– Efter operationen ses stora förändringar av livsmedelsval och ätbeteende som liknar de vi ser hos en frisk normalviktig kontrollgrupp, säger doktoranden Anna Laurenius.

I sin avhandling från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har Anna Laurenius, legitimerad dietist, bland annat följt 128 personer med fetma som gastric bypass-opererats. Studierna, där patienterna fått äta testmåltider och/eller svarat på enkäter, visar att det oftast fungerar mycket bra att äta efter en gastric bypass-operation men att det finns en risk för symtom efter måltid.

Många är överraskade över att de kan äta relativt stora portioner, och så länge maten inte är för fet går det ofta bra att äta lite större volymer. Några månader efter operationen ska de flesta kunna äta en normalstor portion eller som några opererade uttrycker det “numera tar jag inte om av maten”.

– Trots att mängden mat patienterna äter bara minskar i början, så minskar kaloriintaget. Det speglar att patienterna väljer annorlunda mat, där fettintaget minskar och frukt- och grönsaksintaget ökar, säger Anna Laurenius.

Trots att de opererade åt mindre portioner av testmåltiden blev de lika mätta som före operationen och äthastigheten sjönk. Intressant nog försköts kaloriintaget till tidigare på dagen, medan antalet måltider per dag ökade endast något.

– Vi har nu omvärderat kostråden till patienter som genomgår gastric bypass. Vi tror till exempel inte alls att man behöver småäta, det räcker oftast med de vanliga huvudmålen och kanske frukt däremellan, säger Anna Laurenius.

Eftersom maten passerar förbi magsäcken och går direkt ut i tarmen kan operationen leda till så kallade dumping-symtom, det vill säga att maten “dumpas” ner i tarmen vilket bl a kan orsaka trötthet och illamående.

— Min avhandling tyder snarare på att dumping-symtomen ska ses som ett verktyg. De flesta lär sig snabbt var gränserna går men 10 procent har bestående besvär, säger Anna Laurenius.

Avhandlingen Roux-en-Y gastric bypass as treatment for morbid obesity: studies on dietary intake, eating behavior and meal-related symptoms försvaras den 19 april.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/32372

FAKTA OM GASTRIC BYPASS:
I Sverige utförs årligen ca 8000 gastric bypassoperationer. För att bli opererad krävs ett BMI på 40 eller 35 om sjuklighet är relaterad till övervikten somt ex diabetes, högt blodtryck eller sömnapné. Gastric bypass har väldokumenterade effekter på långsiktig viktminskning och hälsorelaterad livskvalitet, fetma-relaterad sjuklighet och dödlighet, bl. a genom den Göteborgsbaserade studien “Swedish Obese Subjects” som följer 2000 opererade under 20 år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera