Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2012

KOL-sjuka får i sig mer avgaser

Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie som publicerats i Particle and Fibre Toxicology. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft.

Huvudförklaringen till det ökade intaget av luftföroreningar är att de måste andas in mer luft för att klara kroppens syretillförsel.

– Det ökade andningsbehovet blir en ond cirkel, säger Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och den som lett studien.

Även förträngningar och flödesändringar i själva lungan leder till ett förändrat upptag av luftburna partiklar.  

I studien fick KOL-patienter och en grupp friska andas in partiklar från en dieseldriven lastbilsmotor. Till sin hjälp har Jakob Löndahl haft en ny mätmetod som utvecklats vid LTH de senaste åren. Mängden partiklar som fastnat i lungan mättes sedan genom att jämföra halterna i in- och utandningsluften. Partiklar som inte blir utandade har fastnat i andningssystemet.
Undersökningen gjordes på sotpartiklar, men resultaten gäller också för andra typer av nanopartiklar.

Härnäst utvecklar Jakob Löndahl en diagnosmetod för KOL. Detta arbete görs tillsammans med professor Per Wollmer vid avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Läs artikeln här:

För mer information, kontakta Jakob Löndahl 046-222 05 17, 073-55 18 636,  jakob.londahl@design.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera