Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2012

Ökad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Om personer med demens, deras närstående och övriga vårdare involveras i planeringen ökar livskvaliteten och möjligheten för alla drabbade att delta i samhällslivet. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.

– Kunskap som finns hos familjen, vårdpersonal och andra stödpersoner bör tas tillvara när man utvecklar service för personer med demens och deras familjer, säger Aud Johannessen som försvarar sin avhandling den 20 juni.

Aud Johannessens har i sin avhandling Dementia and Public Health – with focus on access to society gjort en översikt av kunskapen om hur man kan förbättra vardagen för personer med demens och deras anhöriga, samt hur man kan bidra till ökade möjligheter för dessa att delta i samhällslivet. Faktorer som inverkar på den service som personer med demen och deras anhöriga kan erbjudas kan vara sådant som administratörers kunskapsnivå, erfarenheter, tillgänglighet, samt förstår hur servicen utförs. Det finns också faktorer som ligger till grund för tillgängligheten av olika typer av service och/eller att de inte finns att få.

Johannessen har intervjuat 20 personer med diagnosen demens samt 19 stödpersoner men även 35 personer i ledande ställning från 32 kommuner. Att ha rätt till assistans är en viktig del av en demensdiagnostiserad person och dens familjs strävan i att upprätthålla vardagskvaliteten.

– Ledarnas kunskaper, hur kommunen organiserat vården och tillgänglighet av tjänster påverkar tilldelningen av stödpersoner, säger Aud Johannessen.
¨
Avhandlingen visar också att anhöriga hade stor nytta av den inlärnings- och hanteringsintervention de erbjöds och att den effekten kvarstod över tid samt att en ny insats för anhöriga till yngre personer med demens, de som är under 65 år, var effektiv men också att dessa hade värdefulla förslag till utveckling av insatserna.

– Avhandlingen visar att dessa familjer, stödkontakter och annan vårdpersonals uppfattningar inte bör negligeras när man ska utveckla ett tjänstetillbud och anpassa tjänster så att det är möjligt för familjer att delta i samhällslivet och därmed upprätthålla livskvalitet.

Aud Johannessen arbetar vid Nasjonalt kompetansesenter för aldring og helse vid Sykehuset i Vestfold.

KONTAKT
aud.johannessen@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera