placeholder bild.
28 maj 2013

Familjer med låg socioekonomisk status underrepresenterade i en av Europas största kartläggningar av barnfetma

Snart presenteras resultaten från en av Europas största kartläggningar av barnfetma, IDEFICS. Forskning från Nordic School of Public Health NHV...

placeholder bild.
21 maj 2013

Ny samverkansmodell mot barns ohälsa

Nu lanseras Nordiska Livsstilsverkstan som ska hjälpa föräldrar att tillsammans med förskole- och hälsopersonal öka kunskapen om sambandet...

placeholder bild.
13 maj 2013

Kulturell förankring av mödravården kan skapa ökad trygghet

Grönländska familjer som väntar barn känner en stor trygghet i den kulturella kontext som utgörs av den närmaste familjen, hemmiljön och de...

placeholder bild.
20 februari 2013

Musikterapi i vården ökar livskvaliteten

Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten...

placeholder bild.
15 januari 2013

Föräldralediga män blir engagerade pappor till barn med diabetes

Pappors engagemang i sitt barns vardag, när barnet har diabetes, är viktigt för både barnets hälsa och välbefinnande. För att stödja pappors...

placeholder bild.
12 december 2012

Dialog mellan ledning och personal viktig för samverkan mellan organisationer

Samverkan har blivit en allt vanligare strategi för att utveckla välfärden och hantera problem i välfärdssystemet. En ny avhandling blottlägger...

placeholder bild.
6 december 2012

Människors oro online måste synliggöras och skapa politisk debatt

Nätbaserade hälsotjänster blir allt vanligare och skapar nya möjligheter för folkhälsoarbetet. – Men användarnas erfarenheter i form av...

placeholder bild.
6 september 2012

Stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden och i städerna

En avhandling vid Nordic School of Public Health NHV påvisar stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden, och den i...

placeholder bild.
10 juli 2012

Barnens perspektiv saknas i svenskt asylmottagande

Det barnperspektiv som ska genomsyra det svenska asylmottagandet riskerar att förbli ”några ord på ett papper”. Det anser de barnhandläggare...

placeholder bild.
3 juli 2012

Ökat antal kejsarsnitt ger allvarliga hälsoproblem

Den kraftiga ökningen av kejsarsnitt förorsakar allvarliga hälsoproblem. Detta kan förebyggas genom bättre mödravård, som ger förstföderskor...

placeholder bild.
29 juni 2012

Virtuella möten effektiva för äldre trots teknisk utmaning

Äldre blir mer aktiva och får både bättre självförtroende och vidgade vyer genom interaktiva, virtuella möten. Det visar Bodil Julins Master...

placeholder bild.
28 juni 2012

Yrkesbakgrund har betydelse för kommunikation och samarbete i folkhälsoarbetet

Människors yrkestillhörighet påverkar hur de kommunicerar och samarbetar inom olika former av folkhälsoarbete. Det visar en ny Master of Public...

placeholder bild.
28 juni 2012

Tvärprofessionellt samarbete i skolan – en utmaning

Att arbeta över professionsgränserna inom skolan är en utmaning. Det uppfattas av lärarna som krävande. Men sådant samarbete behövs om skolans...

placeholder bild.
13 juni 2012

Från maktlöshet till att ta makten över sitt eget liv

Att anmäla sexuella övergrepp gör den utsatta för sin egen del. Genom att anmäla skriver de om sin livshistoria. Men sexuella övergrepp anmäls...

placeholder bild.
13 juni 2012

Ökad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Om personer med demens, deras närstående och övriga vårdare involveras i planeringen ökar livskvaliteten och möjligheten för alla drabbade att...

placeholder bild.
13 juni 2012

Barn med astma kan med nytt arbetssätt beskriva hur det känns

Många barn plågas av astma och för att hantera vardagen behöver barn och föräldrar kunskap.– För att förstå barnens utmaningar i vardagen...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera