Tema

Barn med astma kan med nytt arbetssätt beskriva hur det känns

Många barn plågas av astma och för att hantera vardagen behöver barn och föräldrar kunskap.– För att förstå barnens utmaningar i vardagen bör vårdpersonal fråga dem själva och lyssna till dem, säger Anne Trollvik, sjuksköterska och högskolelektor.

Hennes avhandling visar att sju- till tioåriga barn tekniskt sett kan ta sin medicin men glömmer att göra det när de leker och utövar andra fysiska aktiviteter.

– De känner sig utestängda från aktiviteter och ensamma om sin astma i skolvardagen. De upplever ett dilemma kring ifall de ska berätta om sin sjukdom eller hålla det hemligt, säger Anne Trollvik.

Hon introducerar en ny gruppbaserad abetssätt som stimulerar barnen att uttrycka sina erfarenheter. Berättelser, bilder och barnens egna erfarenheter var utgångspunkten i den nya pedagogisk metoden som är utprovad i forskningsprojektet.

KONTAKT
Presskontakt: monica.bengtson@nhv.se

Barn med astma kan med nytt arbetssätt beskriva hur det känns

 lästid ~ <1 min