Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2012

Stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden och i städerna

En avhandling vid Nordic School of Public Health NHV påvisar stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden, och den i storstäderna. – Studien visar på otillräcklig användning av mödravård bland fattiga på landsbygden, säger läkaren Tran Khanh Toan vars avhandling försvaras den 10 september.

Gravida kvinnor behöver adekvat mödra- och förlossningsvård och tillgången till sådan har ökat i Vietnam. Mödra- och barnadödligheten har emellertid inte minskat i förväntad grad. Trots utbyggd mödravård är mödra- och barna-dödligheten hög, särskilt bland dem med små ekonomiska resurser.

I den första vietnamesiska kartläggningen av skillnader mellan land och stad, när det gäller mödravården, visar Tran Khanh Toan att alltför få landsbygdskvinnor utnyttjar mödravård i den grad som rekommenderas. Avhandlingen läggs fram den 10 september.

De rekommendationer för säker graviditet och förlossning som identifierats följs endast av mindre än en femtedel av kvinnorna på landsbygden.

– I huvudsak beror detta på utbildningsnivån, låg ekonomisk status och att privata vårdalternativ används i stor utsträckning, säger Tran Khanh Toan.

Alla kvinnor, både i landsbygds- och stadsmiljöstudien, använde dock ultraljud i genomsnitt 4,5 gånger under sin graviditet.

Trots att grundutbudet i mödravården och förlossningsvården är tillgängligt på landsbygden och rekommenderas för normalgraviditeter föder de flesta på centralsjukhusen. Användningen av kejsarsnitt ökar, i dag förlöses 38.5 procent av stadskvinnorna med kejsarsnitt. Detta överskrider kraftigt vad som kan förväntas av medicinska skäl.

– Användning av kejsarsnitt är relaterat till goda socioekonomiska förhållanden och dessutom sker det oftare när det gäller kvinnor som är gravida med pojkar. I Vietnam tillmäts pojkar stor betydelse för en familj och man vill göra det man tror kan säkra pojkens hälsa.

Avhandlingen visar att de nationella mödravårdsprogrammen delvis behöver utformas olika för landsbygd och stad. Fokus bör vara att förstärka servicen på landsbygden men även att kontrollera omotiverad användning av teknologi, vilket framför allt handlar om ultraljudsundersökningar och kejsarsnitt speciellt i städerna.

– Det finns ett behov av ökad kunskap och ändring av attityder hos alla involverade, vårdtagare såväl som vårdgivare, slår Tran Khan Toan fast.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera