Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2012

Tvärprofessionellt samarbete i skolan – en utmaning

Att arbeta över professionsgränserna inom skolan är en utmaning. Det uppfattas av lärarna som krävande. Men sådant samarbete behövs om skolans ska kunna fullgöra sitt uppdrag när det gäller att förbättra den psykosociala miljön. Det visar Sissel Austbergs Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.

Syftet med studien var att synliggöra skolans uppfattning och erfarenhet av samt behov för tvärprofessionellt samarbete; i skollagen föreskrivna insatser för att främja hälsa, trivsel och inlärning bland eleverna.

Författaren har, i sitt arbete som skolsköterska samt i administrativa ställningar, själv arbetat med teman som berör elevhälsan och trivsel under de senaste decennierna. Hon har de senaste åren registrerat ett ökat antal förfrågningar från skolor med önskemål om bistånd från externa yrkesgrupper.

Alla sorts elever, med eller utan problem, finns i dag i den ”vanliga” skolan. Inom skolan är man medveten om att inlärningsnivån påverkas negativt hos elever som kämpar med problematiska livserfarenheter. Samt att lärarna intar för många roller, utöver sin egentliga profession, särskilt i förhållande till skolans psykosociala miljö.
– Studien visar att erfarenheten av samarbete på tvärs över professionsgränserna, särskilt när det gäller i förhållande till den psykosociala miljön, är sällan förekommande. Sådant samarbete föregår i allt väsentligt i förhållande till enskilda elever och då berättas det om samarbete som uppstått av en slump, säger Sissel Austberg som är anställd inom Tønsbergs kommun i Norge.

Det berättas om ”projekt-trötthet”, det vill säga krav på deltagande i kortsiktiga insatser, organiserat och finansierat genom projektmedel, vilket uppfattas som verkningslöst.
Skolan efterlyser ny kunskap och kompetens, av annan art i arbetet med att skapa en god psykosocial miljö för eleverna. Deltagarna i studien, som var en del av ett strukturerat tvärprofessionellt samarbete, visade stor motivation för ytterligare samarbete.

Studiens överordnade mål var att föra upp behovet för kunskap om olika former för samarbete samt implementering av samarbete mellan olika professioner och sektorer på dagordningen, särskilt inom skolan men även generellt inom folkhälsoarbete.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera