Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2012

Dialog mellan ledning och personal viktig för samverkan mellan organisationer

Samverkan har blivit en allt vanligare strategi för att utveckla välfärden och hantera problem i välfärdssystemet. En ny avhandling blottlägger grundläggande problem med samverkan, såsom brist på kommunikation och defensiv hantering av konflikter.

– Konflikter är en naturlig del av det mellanmänskliga samspelet och behöver hanteras öppet för att samverkan ska kunna utvecklas, säger Ingela Furenbäck som försvarar sin avhandling vid Nordic School of Public Health NHV den 13 december.

Samverkan verksamheter emellan har blivit en trend, trots att forskning och erfarenheter visar att den är svår att utveckla. Avhandlingen Utveckling av samverkan läggs fram vid NHV den 13 december.

Samverkan betraktas i avhandlingen som ett socialt och mellanmänskligt fenomen med fokus på sociala aspekter som kommunikation och hantering av konflikter.

– Konflikter är en naturlig del av det mellanmänskliga samspelet och behöver hanteras öppet för att samverkan ska kunna utvecklas. Ofta fungerar detta inte av sig själv så kontrollerade former för dialog och konflikthantering behöver arrangeras, säger Furenbäck som är avdelningschef vid Högskolan Kristianstad.

Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården, där aktörer från region och kommun strävat efter att utveckla samverkan för att på så sätt ge bättre vård.

– Mellan beslutsfattarna och praktikerna var dialogen bristfällig och konflikter mellan dem hanterades defensivt, säger Furenbäck.

Hur samverkan fungerade inom organisationen visade sig ha ett komplext samband med hur samverkan utvecklades mellan organisationerna.

– Mitt resultat visar att den svaga kopplingen mellan ledningen och dem som arbetar med samverkan i praktiken begränsar praktikernas handlingsfrihet, vilket skapar hinder för utveckling av samverkan mellan organisationer, säger Ingela Furenbäck vidare.

Hon menar att dialog och öppen hantering av konflikter mellan beslutsfattarna och vårdpersonal är centralt för utvecklingen av samverkan mellan organisationer. Studien har ett konfliktteoretiskt perspektiv. Med stöd av deltagarorienterad aktionsforskning arrangerades dialogmöten mellan ledare och medarbetare samt mellan region och kommun.

– Detta innebar att delaktigheten stärktes, konflikter synliggjordes och hanterades samt att en gemensam dialog kring mål och medel utvecklades, vilket främjade utvecklingen av samverkan inom hälso- och sjukvården, säger Ingela Furenbäck.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera