Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2012

Yrkesbakgrund har betydelse för kommunikation och samarbete i folkhälsoarbetet

Människors yrkestillhörighet påverkar hur de kommunicerar och samarbetar inom olika former av folkhälsoarbete. Det visar en ny Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.

Folkhälsoarbete kan beskrivas som ett område som ingen äger men som alla har ansvar för.
Sjukgymnasten Kjersti Høibø Tyslands masterstudie visar att en persons yrkesbakgrund och roll får betydelse för hur kommunikationen och därmed samarbetet utvecklas, inom folkhälsoarbetet, samtidigt visar den att personlighet, egenskaper och inställning betyder mer.

– När personer med skilda yrkesbakgrunder samarbetar uppstår en rikare diskussion vilket gör underlaget för lösningar bredare, säger Kjersti Høibø Tysland som själv är sektionsledare för ergo-, fysioterapi och läkartjänster i Gran kommune, Norge.

Det är viktigt att ha förmågan att se utöver sitt eget fackområde och förstå vikten av vad folk från andra yrkesgrupper har att tillföra. Studien visar också betydelsen av personer som är trygga i sin yrkesidentitet men också att de har blick för helheten och kan reflektera.
Ytterligare faktorer som spelar in för en god kommunikation och bra samarbete är tillit, respekt, jämlikhet, inlärningsförmåga och öppenhet.

– Yrkesbakgrunden, rollen och hur den utövas har betydelse, vilket visar sig i hur den enskilde deltar och dennes roll, men då som del av hela personen med alla sina egenskaper, personlighet och inställning, säger Kjersti Høibø Tysland vidare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera