Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2013

Musikterapi i vården ökar livskvaliteten

Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten hos personer som behandlas för svåra medicinska eller psykosociala tillstånd. Den 22 februari lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV.

Det är sedan tidigare känt att musik och sång kan leda till minskade nivåer av stresshormoner hos barn, att personer som drabbats av stroke oftare har lättare att uttrycka sig med sång än i tal, samt att musik med tydlig puls underlättar för Parkinsonpatienter att röra sig. Ny forskning visar nu att ett metodiskt användande av musik i behandlande syfte kan fylla en lindrande funktion vid betungande medicinska behandlingar och verka identitetsstärkande hos ungdomar med svåra psykosociala problem.

Anci Sandell har undersökt effekterna av musikterapi hos patienter som genomgår sjukhusbehandling för psykiatriska dysfunktioner, cancer eller dialys. Hon har även specialstuderat terapins inverkan på cancersjuka barn och på ungdomar med svåra psykosociala problem. Musikterapin har integrerats i den övriga behandlingen och skett i nära samspel mellan terapeut och patient. Terapin har individanpassats och innefattat förinspelad och improviserad musik, men även inslag av målade bilder och texter.

Studierna bekräftade musikterapins positiva effekter på upplevd livskvalitet och gav värdefulla kunskaper om hur terapin behöver anpassas till respektive målgrupp. Baserat på forskningsresultaten kan terapiarbetet i framtiden struktureras och anpassas bättre till olika målgrupper och till den enskilda patientens eller klientens behov.  

”Att musikterapi visat sig ha så positiva effekter är egentligen inte överraskande. Musik kan sänka pulsen, blodtrycket, nivåerna av stresshormoner och förbättra andningen”, förklarar Anci Sandell. ”Musik har använts som en läkande kraft sedan antiken, men är en underutnyttjad behandlingsmetod i den moderna vården. Jag hoppas att mina forskningsresultat ska bidra till att musikterapi kommer spela en betydligt viktigare roll framöver.”

Om Anci Sandell
Anci Sandell, fil.mag., har 35 års erfarenhet som musikterapeut. Hennes intresse för området väcktes när hon som ung och nyutbildad musiklärare arbetade med barn med autism och insåg att musiken hjälpte henne att nå barn som tidigare varit helt inneslutna i sig själva. Den 22 februari 2013 försvarar hon sin avhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera