Artikel från Nordic School of Public Health NHV

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2012

Virtuella möten effektiva för äldre trots teknisk utmaning

Äldre blir mer aktiva och får både bättre självförtroende och vidgade vyer genom interaktiva, virtuella möten. Det visar Bodil Julins Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för äldre deltagares upplevelser av Må Bra TV (MBT), en metod för virtuella hembesök utvecklad 2007–2010 i den åboländska skärgården.
– Deltagarna upplevde att trots att tekniken kunde vara svår vidgades både deras vyer och deras aktivitetsnivå och dessutom ökade självförtroendet av att de klarade av det, säger Julin vidare.  
Men allra viktigast var den sociala samvaron, trots att den sker via videokonferensteknik, på distans.

– Det centrala i MBT visar sig vara just samvaron i de virtuella möten där de äldre deltagarna träffade varandra och studerar vid högskolan.
Att ta emot men också att ge stöd till andra, genom interaktiva möten, upplevdes som bland det mest positiva, säger lektor Bodil Julin.

Sammanlagt sju äldre personer från Åboland skärgård, som har använt sig av MBT, har intervjuats. Data har analyserats enligt Corbin och Strauss modifierade version av grundad teori.
– Studien bidrar med kunskap om hur socialt stöd kan användas i utveckling av hälsofrämjande vård för äldre, säger Bodil Julin.

Hon tillägger att mer forskning behövs för att kunna utveckla ett multiprofessionellt resursförstärkande vårdarbete, som kan förverkligas virtuellt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera