Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2011

Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel

Fysisk träning ordineras ofta som behandling för migrän, men tillräckligt vetenskapligt stöd för att det verkligen fungerar har inte funnits tidigare. Forskning vid Sahlgrenska akademin slår nu fast att träning förebygger migrän lika bra som läkemedel.

Sjukvården använder idag många olika metoder för att förebygga migränattacker. Bland annat har ett läkemedel baserat på ämnet topiramat visat sig effektiv, bland icke-medicinska behandlingar har avslappningsövningar välstuderade effekter.

Även fysisk träning rekommenderas ofta som behandling – men att träning verkligen har effekt för migränpatienter finns det inte tillräckligt vetenskapligt stöd för.

Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i den första randomiserade kontrollerade studien analyserat hur bra fysisk träning fungerar som förebyggande migränbehandling jämfört med avslappningsövnignar och behandling med topiramat.

I studien, som publicerats i tidskriften Cephalalgia, ingick 91 migränpatienter. En tredjedel av dem fick motionera 40 minuter tre gånger i veckan under ledning av leg. sjukgymnast, en tredjedel behandlades med avslappning och den sista tredjedelen fick topiramat. Studien pågick i tre månader, där patienternas migränstatus, livskvalitet, syreupptagningsförmåga och nivå av fysisk aktivitet utvärderades före, under och efter behandling. En uppföljning gjordes sedan efter tre och sex månader.

Resultatet visar att antalet migränanfall minskade i alla grupper. Intressant nog var det ingen skillnad i migränförebyggande effekt mellan de olika behandlingarna, men i gruppen som tränade sågs en ökning av konditionen.

–Slutsatsen är att fysisk träning kan vara ett alternativ till förebyggande migränbehandling som avslappning och topiramat, och särskilt bra för patienter som inte vill eller inte kan ta förebyggande mediciner, säger Emma Varkey, leg. sjukgymnast och doktorand vid Sahlgrenska akademin, som utfört studien.

Kontaktinformation
Emma Varkey, leg. sjukgymnast, doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0736-961 122
emma.varkey@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera