Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Stadsplanering extra viktigt i fattiga, förorenade städer

Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou är inte bara världens snabbast växande stad – den är också extremt förorenad. Forskare från Göteborgs universitet har visat att det egna stadsklimatet bidrar till de höga föroreningshalterna. Bättre kunskap om stadens förutsättningar kan vända ont till gott.

– Luftkvaliteten i Ouagadougou är mycket dålig. Värst är de extremt höga nivåerna av damm, där halterna ofta är mer än hundra gånger högre än de vi är vana vid i Sverige. Men utsattheten för luftföroreningar varierar stort mellan fattiga och rika i staden, säger Jenny Lindén vid institutionen för geovetenskap vid Göteborgs universitet.

Det är de allra fattigaste städerna i världen som ökar snabbast när jordens befolkning växer, vilket medför en enorm inverkan på miljön och har en stark påverkan på både stadens eget klimat och luftkvaliteten. Snabbast växer Ouagadougou ligger på gränsen till Saharaöknen i Västra Afrika, som förväntas växa från cirka två miljoner invånare idag till 3,4 miljoner år 2020.

– Enligt Världshälsoorganisationen är den viktigaste dödsorsaken i Burkina Faso luftvägsrelaterade problem, som har en stark koppling till förekomsten av luftföroreningar. De står för 20 procent av alla dödsfall och de redan höga föroreningshalterna förväntas öka i takt med den snabba befolkningsökningen.

Föroreningarna i Ouagadougou kommer främst från det damm som virvlar upp från de många oasfalterade vägarna i staden tillsammans med damm från Saharaöknen. Därefter är det många gamla och dåligt underhållna bilar och mopeder som påverkar luftkvaliteten, liksom det faktum att tre av fyra hushåll i staden lagar mat över öppen eld. De allra rikaste i staden är därför mindre utsatta för föroreningar då de lever i asfalterade bostadsområden, har bättre fordon och renare energikällor för matlagning. Ouagadougou är långt ifrån ensam om denna situation. Tvärtom är det så här det ser ut i många av världens fattigaste städer.

Jenny Lindén visar också att Ouagadougou har ett eget stadsklimat med påtagligt lägre temperaturer nattetid i områden med mycket växtlighet; ett resultat som skulle kunna medföra minskad nattlig värmestress om det användes i planering av stadsutveckling.

– Luften över Ouagadougou är också ofta mycket stabilt skiktad, speciellt kvällstid. Detta innebär låga vindhastigheter och litet luftutbyte med omgivningarna, vilket medför att de avgaser som släpps ut i staden ligger kvar. Även om stabiliteten i sig är svår att påverka är detta viktigt information eftersom det innebär att föroreningsutsläpp som sker kvällstid inte sprids utan samlas i staden.

Resultaten av Jenny Lindéns studier kan bland annat användas för att skapa strategier för en bättre luftkvalitet för den utsatta stadsbefolkningen i världens fattigaste länder. Avhandlingen Urban Climate and Air Pollution in Ouagadougou, Burkina Faso försvaras vid en disputation den 27 maj. Handledare: professor Ingegärd Eliasson.
Länk till avhandlingen: hdl.handle.net/2077/24995

Kontaktinformation
KONTAKT:
Jenny Lindén, institutionen för geovetenskap vid Göteborgs universitet
031- 786 2835
0730- 27 39 24
jenny@gvc.gu.se

Bildtext:
Mätning av damm och CO i Ouagadougou, Jenny Lindén i sällskap med sin chaufför och fältassistent Emile. Foto: Björn Holmer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera