Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2010

Robot med näsa nosar upp utsläpp

– Arbetet ska fortsätta med målet att utveckla en apparat som kan lukta till sig bakterier i blodprov. Den kan komma till nytta på sjukhus, men utvecklingen kräver mera forskning. Det säger Marco Trincavelli, som i sin av handling i datavetenskap, Gas Discrimination for Mobile Robots, redogör för hur en konstgjord näsa ska urskilja olika ämnen.

En robot med en sådan näsa har många praktiska användningsområden. Det kan gälla luftföroreningar, räddningsinsatser, undersökning av farliga miljöer, medicinska diagnoser eller matkvalité. Problemet är att få den elektroniska näsan att känna igen just det man letar efter.

De flesta existerande teknologier för att undersöka gaser har svårigheter att skilja mellan olika ämnen. Marco Trincavelli beskriver hur en robot förses med många olika gassensorer som samlar in data och hur man sedan konstruerar dataprogram, som snabbt filtrerar bort det ointressanta och kan ge besked om det finns ett speciellt ämne.

– Jag har gjort två praktiska försök, som jag redovisar i avhandlingen. I det ena fallet har jag låtit en näsa med en uppsättning gassensorer undersöka blodprover infekterade med olika bakterier. Bakterierna producerar olika lukter, som utrustningen känner av och kan identifiera med hjälp av de mönster som finns programmerade.
Det är det här han siktar på att utveckla till en produkt användbar inom sjukvården.

– Vi behöver komplettera vår forskargrupp med mikrobiologisk och medicinsk kompetens för att få en starkare grupp, som täcker fler discipliner, säger han. Även om försöken nu är lovande, behöver vi göra bredare studier under längre tid.

I det andra försöket har han låtit en robot söka av ett område utomhus där det i förväg placerats ut vissa kemiska utsläpp. Vad roboten skulle leta efter var alltså känt och den kunde visa att den också klarade av det.

Även det arbetet har en fortsättning. Marco Trincavelli ska handleda en doktorand, som ska utveckla en elektronisk näsa för att hitta miljöföroreningar på soptippar, att snabbt hitta farliga ämnen eller sådant som kan orsaka bränder.

Under de senaste åren har Marco Trincavelli gästforskat både i Japan och USA. I Japan gjorde han försök med olika robotar och konstgjorda näsor vid Tokyo University of Agriculture and Technology. Vid University of California, San Diego fick han tillfälle att göra försök med substanser, som är så farliga att de kräver mycket speciella experimentmiljöer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Marco Trincavelli: 0706250437

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera