Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2009

Minskad luftförorening kan värma planeten

Den som vistas i storstadsgrytor som Beijing, Mexico City eller Los Angeles inser behovet av att minska luftföroreningarna. Men samtidigt kan minskade luftföroreningar bidra till ett varmare klimat, skriver lundaforskaren Almut Arneth i senaste numret av Science.

Vissa luftföroreningar som människan släpper ut värmer klimatet. Hit hör t.ex. ozon och sot. Andra luftföroreningar, som t.ex. sulfater, har en kylande effekt.

– Det är fortfarande väldigt osäkert hur dessa luftföroreningar påverkar klimatet. Men sammantaget visar de senaste årens forskning att luftföroreningarna har en kylande effekt på jordens klimat, säger Almut Arneth, forskare i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet.

Artikeln i Science, som Almut Arneth är huvudförfattare till, ger en samlad bild av de senaste årens forskning kring hur luftburna partiklar, aerosoler, påverkar klimatet. Det finns bl.a. forskning som visar att minskningen av sulfater och ökningen av sot har bidragit till den snabba uppvärmningen av Arktis. I en annan studie framgår att den globala uppvärmningen accelererar ännu fortare om vi i full skala skulle använda modern teknik för att minska utsläppen av aerosoler.

– Vi måste såklart minska utsläppen av t.ex. sulfater, eftersom de är skadliga för vår hälsa. Så frågan är inte om vi ska införa striktare åtgärder för att minska luftföroreningarna, utan vad effekterna kommer bli, säger Almut Arneth.

I takt med att vi minskar luftföroreningar kommer den globala uppvärmningen öka. Men det glömmer ofta beslutsfattare bort när de tar fram klimatmål, menar Almut Arneth.

– De klimatmål som sätts upp idag blir oerhört svåra att nå om man samtidigt har ambitionen att minska luftföroreningarna, säger Almut Arneth.

Artikeln har rubriken ”Clean the Air, Heat the planet?” och publiceras i senaste numret av Science.

För mer information
kontakta Almut Arneth
Almut.Arneth@nateko.lu.se

Av Johan Nyman

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera