Artikel från Göteborgs universitet
27 augusti 2009

Luftföroreningar minskar regnen i Kina

Luftföroreningarna i östra Kina har på de senaste 50 åren lett till att antalet lätta regnfall minskat med nästan en fjärdedel. Det visar ny internationell forskning som utförts med stöd från Göteborgs universitet. Följden riskerar att bli ökad torka, minskade skördar och sämre folkhälsa.

Kinas dramatiska tillväxt har också medfört ökade miljöproblem. Samtidigt som befolkningen mer än fördubblats under det senaste århundradet har utsläppen till luften ökat med 800 procent. I östra Kina, där huvuddelen av människorna bor och där utsläppen är som störst, har en miljöeffekt blivit särskilt tydlig: det regnar inte som det gjorde förr.

I östra Kina har antalet regndagar i vissa delar minskat med 23 procent på 50 år, med ökad torka som följd. En grupp klimatforskare från USA, Kina och Sverige – bland dem Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet – har nu studerat problemet och kan för första gången påvisa ett samband mellan de minskade regnmängderna och höga halter av luftföroreningar.

Det uteblivna regnet har enligt forskarna en direkt koppling till mängden aerosol i atmosfären. Forskarna har länge vetat att aerosol, som består av små partiklar med gas och vatten runt sig, har förmågan att ”samla” regndroppar kring sig i molnen. Men i den aktuella studien upptäckte forskarna att där aerosolhalterna var höga, var regndropparna betydligt mindre – i vissa fall bara hälften så stora som normalt.

Eftersom mindre regndroppar har svårare att forma sig till regnmoln som kan frigöra regnet, leder luftföroreningarna på så sätt till att de lätta regnfallen (under 10 millimeter) minskar.

Studien, som bygger på data från 162 väderstationer, publiceras i tidskriften Journal of Geophysical Research.

Kontaktinformation
Kontakt:
Deliang Chen, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet och executive director för International Council for Science:
+33 1 45 25 03 29
deliang.chen@icsu.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera