Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2008

Möjligt minska självmord vid järnväg

Cirka 80 personer om året omkommer eller bli allvarligt skadade genom olyckor eller självmord på järnvägsspår i Sverige. Helena Rådbo vid Karlstads universitet disputerar nu med sin avhandling som kartlägger var och i vilka situationer självmordsförsök och olyckor sker.

– En lokförare kan räkna med att uppleva minst en dödsolycka under sitt yrkesliv, säger Helena Rådbo, nybliven doktor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, som studerar självmord i samband med järnvägstrafik.
I Sverige sker varje år cirka 60 självmord genom att personen ställer sig framför ett tåg. Dessutom sker årligen ett 20-tal olyckor med allvarligt skadade eller dödlig utgång.

– I min avhandling har jag studerat alla dödsolyckor och självmord under tre års tid, för att kartlägga i vilka situationer och miljöer olyckorna och självmorden sker, säger Helena Rådbo. Nu ska vi gå vidare med att analysera vad man kan göra för att så långt det är möjligt förbättra säkerheten och förhindra självmord.

Det visar sig att självmorden oftast sker i närheten av tätorter, men inte i direkt anslutning till stationer. De som försöker begå självmord inväntar också tåget under en tidsrymd som ger möjligheter att utveckla system för att upptäcka och förhindra olyckor och självmord. Det självmordspreventiva arbetet handlar framför allt om att man genom förändringar i miljön upptäcker och förhindrar att obehöriga beträder spårområdet och att göra spåren mer svårtillgängliga på utsatta platser.

Helena kommer att fortsätta med sin forskning, nu med inriktning mot hur man kan förhindra självmordsförsök och olyckor. Forskningsprojektet, som finansieras av Banverket, kommer att pågå till och med 2010.

Avhandlingen har titeln Systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord – strategiutveckling i en svensk kontext. För mera information kontakta Helena Rådbo, tel 070-314 33 30.

Carina Olsson
Kommunikationsavdelningen
Karlstads universitet
054-700 2244

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera