Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2005

Luftföroreningar och pollen förstärker inflammationen vid allergisk astma

Luftföroreningar och allergen har en samverkande effekt på den inflammatoriska reaktionen i luftvägar hos personer med astma. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Personer med hösnuva, astma och pollenallergi, som bor i tättbebyggda områden, utsätts under pollensäsongen för både luftföroreningar och allergen. Pollen och luftföroreningar kan ha en samverkande effekt så att lungfunktionen försämras och känsligheten i luftvägarna ökar. Mekanismen bakom detta är ofullständigt kända.

I Charlotte Barcks avhandling från Karolinska Institutet visas för första gången att en luftförorening och allergen har en samverkande effekt på den inflammatoriska reaktionen i luftvägar hos personer med astma. Personer med astma och allergi mot björk eller gräspollen utsattes i en laboratoriemiljö för luftföroreningen kvävedioxid (NO2) och pollenallergen Halterna motsvarade vad man kan möta i omgivningen i en storstad under pollensäsongen. Man fann en ökning av en inflammationsmarkör, ECP, som är tecken på att inflammatoriska celler kopplade till allergier aktiveras i de nedre luftvägarna och i blodet. Trots detta var varken lungfunktionen eller andra symptom påverkade.

– Vi fann att en omgivningshalt av NO2 följt av en allergeninhalation först och främst aktiverade de eosinofila granulocyterna (en typ av vita blodkroppar) genom en frisättning av ECP, men också orsakade en ökning av antalet neutrofiler i luftvägarna, berättar Charlotte Barck. Den påverkan av NO2 vi fann tycks vara mätbar i luftrören men inte i näsan.

Avhandling:
Airway responses to NO2 and allergen in asthmatics

Författare:
Charlotte Barck, institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Telefon: 070-480 79 15. E-post: charlotte.barck@medhs.ki.se

Disputationen har ägt rum

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-273-X

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera