Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Se hjärnan! – En utställning för alla sinnen

Lördagen den 26 februari invigs vandringsutställningen Se hjärnan! på Universeum i Göteborg i närvaro av nobelpristagaren Arvid Carlsson och utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Se hjärnan! vill ge en bred bild av vad vi idag känner till om hjärnan, det centrala nervsystemet och den forskning som bedrivs. (Pressvisning dagen innan, se nedan)

Genom ny teknik finns i dag unika möjligheter att på bild visa vad som händer i våra hjärnor. Detta är något utställningen Se hjärnan! tar fasta på.

Hjärnforskningen ligger i brännpunkten mellan ekonomi, politik och etik. Den berör individuella upplevelser som välmående och integritet. Vilka är riskerna och vilka är möjligheterna?

Vår förhoppning är att allmänheten ska delta i en diskussion om vart vi vill att hjärnforskningen ska föra oss. Faktum är att vi befinner oss i ett vetenskapligt genombrott, ett evolutionärt språng som har enorm betydelse för vår framtid. Inte bara vad avser vår hälsa och våra möjligheter utan även för vår syn på oss själva.

Se hjärnan! är ett samarbete mellan KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet. Det består, förutom utställningen på cirka 500 m2, av webbplats, film, programverksamhet och en broschyr för den vetgirige. Målgruppen är en bred allmänhet och förhoppningen är att besökare oavsett ålder eller djupare förkunskaper ska ta till sig ny kunskap om våra hjärnor. Projektet innehåller revolutionerande och banbrytande hjärnforskning förmedlad på ett lättförståeligt sätt.

Turné i landet
Utställningen invigs i Göteborg den 26 februari och kommer därefter bland annat att besöka Malmö, Kalmar, Kristianstad och Umeå. Turnén avslutas årsskiftet 2006-2007.

Utställningen
En grundtanke med utställningen är att visa vad vi i dag känner till om hjärnan och hjärnforskningen. Vår hjärna är plastisk och formbar och forskare menar att vi förändrar vår hjärna i allt snabbare takt. I utställningen får du veta mer om våra tio sinnen och via tretton interaktiva stationer kan du ge dig ut på egen upptäcktsfärd genom det centrala nervsystemet. Aspekter på kvinnligt-manligt, biologiskt kontra socialt samt perspektiv på psykologisk ohälsa lyfts fram. Idag förs i medierna en diskussion kring hur fingeravtryck kan kompletteras eller ersättas av DNA. Inom dagens hjärnforskning finns redan förslag på hur man genom hjärnans aktivitet kan knyta någon till en brottsplats via så kallad brain fingerprinting. Detta är bara ett exempel på hur hjärnforskningen kan tillämpas.

Webbplatsen
Webbplatsen Se Hjärnan bygger på ny spännande teknik och innehåller pedagogiskt utformade kunskapsscener, texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt så att alla ska kunna ta del av det. Webbplatsen är producerad av forskning.se, och nås dygnet runt på www.forskning.se

Film av Agneta Ginsburg
TV-producenten och filmaren Agneta Ginsburg låter i sin film några kända svenska forskare komma till tals och spekulera över idéhistoria, kognition och medicin. Filmen visas i anslutning till utställningen.

Programverksamheten
Varje turnéort lägger upp sitt eget program med utgångspunkt i den lokala verksamheten. Bland annat kommer forskare, vårdpersonal och författare att ge öppna föreläsningar.

Broschyr
En broschyr har tagits fram och delas ut till alla besökare för att inspirera till vidare utforskning av ämnet. Länk- och boktips leder läsaren vidare. Broschyren går också att läsa i sin helhet på www.riksutstallningar.se där även pressbilder kan hämtas.

Pressvisning
Pressvisning i Universeum fredagen den 25 februari kl 10.00
Hjärnforskaren fil.dr Anders Sandberg från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, som är utställningens vetenskapliga producent, guidar i utställningen. Representanter från de fyra institutionerna finns närvarande. Ackreditering sker via Universeum.

Närvarande vid invigningen lördagen den 26 februari kl 12.00
Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin
Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister
Madeleine Cæsar, vd KK-stiftelsen
Ann Follin, generaldirektör Riksutställningar
Håkan Billig, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet
Lars Rehnman, vd Universeum

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Pär Stolpe, utställningsproducent Riksutställningar 070-669 60 63
Marlene Truedsson, informatör Vetenskapsrådet 0733-66 62 13
Palaemona Mörner, kommunikationschef KK-stiftelsen 0705-19 98 02
Anne Solli, projektledare Universeum 031- 335 64 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera