Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2005

Hälsoskadliga partiklar i Göteborgsluften betydligt fler än vad mätningar visar

Trafiken i Göteborg ger upphov till partiklar som allvarligt kan skada vår hälsa. Hur hög partikelhalten i luften får vara är lagstadgat och halterna mäts regelbundet. Men nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att de minsta partiklarna inte registreras vid mätningarna – partiklar som är många fler och som bidrar till försämrad hälsa.

Lagar och internationella överenskommelser begränsar hur mycket partiklar och andra föroreningar vi får ha i luften. I lagar och förordningar anges riktlinjer för partikelhalten som PM10 eller PM2,5, det vill säga vikten av alla partiklar som är mindre än 10 eller 2,5 mikrometer i diameter.

Men det räcker inte att bara mäta stora partiklar. Sara Janhäll visar i sin avhandling att det inte finns något direkt samband mellan halterna av PM10 och PM2,5 och så kallade ultrafina partiklar, det vill säga partiklar mindre än 0,1 mikrometer. De ultrafina partiklarna är dessutom många fler än de större, och bidrar till försämrad hälsa.

De flesta ultrafina partiklar i stadsmiljö kommer från vägtrafiken. Hur mycket partiklar som släpps ut från varje fordon beror bland annat på fordonen och hur de körs, men även på vädret. En i Göteborg vanlig extremsituation är inversion, det vill säga när luftlagren närmast marken blir kallare än luft på högre höjd och det bildas ett slags “lock” under vilket luftföroreningar samlas. Avhandlingen visar också att partiklar av olika storlekar utvecklas olika under en inversion. Även det visar att PM10 eller PM2,5 inte kan användas som mått på ultrafina partiklar i luften.

Sara Janhäll presenterar också i sin avhandling en nyutvecklad metod att beräkna utsläppen av ultrafina partiklar från vägtrafiken från enkla mätningar, vilket kommer att underlätta jämförelser mellan utsläppen i olika länder och trafiksituationer.

Pressmeddelandet finns också att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2005/sara_janhall.shtml

Sara Janhäll, Institutionen för kemi, avser att disputer för att avlägga filosofie doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot fysik. Avhandlingen har titeln: The urban areosol – sources and atmospheric processes.

Disputationen äger rum fredagen den 28 Januari klockan 10.15 i KB, Kemihuset på Chalmersområdet.

För mer information, kontakta:
Sara Janhäll
Atmosfärsvetenskap
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 2271
E-post: saraj@chem.gu.se

———————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 28 64
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera