Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2003

Homosexuella möts av kränkningar i arbetslivet

Homosexuella poliser och militärer upplever den grova jargongen på arbetsplatsen som mycket kränkande. Homosexuella som arbetar inom kvinnodominerade yrken har mindre problem med kränkningar och känner sig ofta mer accepterade. Det visar en rapport från Karlstads universitet.

Rapporten presenteras vid en konferens i Stockholm torsdagen den 25 september. Det är genusvetaren Goldina Smirthwaite vid Karlstads universitet som granskat homosexuellas situation inom fem yrkesområden: polisen, militären, kyrkan, äldreomsorgen och barnomsorgen. Studien består dels av djupintervjuer med homosexuella män och kvinnor som arbetar inom de fem yrkesområdena, dels av diskussioner med fokusgrupper inom yrkesområdena. Fokusgrupperna har bestått av nyckelpersoner så som chefer, fackliga förtroendevalda och andra som har hand om arbetsmiljöfrågor och rekryteringar.

– Det är en markant skillnad mellan hur fokusgrupperna upplever klimatet för homosexuella på jobbet och hur de homosexuella själva tycker att det är. Vanliga kommentarer från fokusgrupperna är att det inte är några problem att vara homosexuell på arbetsplatsen och att kränkningar inte förekommer. De homosexuella däremot kan berätta om händelser som att kollegor vägrar hälsa på dem, om grova bögskämt och att den som öppet berättar om sin sexuella läggning hindras i karriären, säger Goldina Smirthwaite.

Hon tycker att skillnaderna i hur situationen för homosexuella upplevs är intressant. Fokusgrupperna använde ofta uttryck som “så är det inte här”, “kanske på andra ställen, men inte hos oss” och “så var det kanske förr, men inte nu längre”. De homosexuella däremot vittnar om en ofta öppen negativ inställning till homosexuella.

– Det här tyder på att kunskapen behöver öka, framför allt bland dem som arbetar med personalfrågor och arbetsledning, säger Goldina Smirthwaite.

Enligt rapporten upplevs det vara lättare att vara homosexuell inom kvinnodominerade yrken än i de traditionellt manliga yrkesområdena.Den hårda jargong som förekommer inom militären och polisen verkar knappt förekomma inom äldre- och barnomsorgen. Även där kan homosexuella råka ut för personliga kränkningar, men intervjupersonerna inom dessa områden tycks ändå uppleva sin arbetssituation som mer positiv jämfört med personer på arbetsplatser med en öppet negativ inställning till homosexuella. Inom kyrkan finns speciella problem, där personliga fördomar ibland samverkar med tolkningar av religionen.

Forskningsrapporten, som är uppdelad på två områden, är en del i Equal-projektet, ett projekt inom EU. Resultaten diskuteras på en konferens i Stockholm idag, torsdag den 25 september. Bland arrangörerna finns TCO, LO, Kommunal, SKTF, Arbetslivsinstitutet, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Svenska kyrkans församlingsförbund, Statstjänstemannaförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-Försvar, Värnpliktsrådet, Kyrkans Akademikerförbund, SKTF, Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) samt ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). I projektet arbetar arbetsmarknadens parter tillsammans med intresseorganisationer för att förbättra situationen för homo- och bisexuella i arbetslivet.

Genusvetaren Goldina Smirthwaite från Jämställdhetscentrum vid Karlstads universitet deltar i konferensen. För att komma i kontakt med henne tala in ett meddelande på telefonsvararen så ringer hon upp så snart hon har möjlighet. Tfn 054-700 20 39

Bakom rapporten finns även professor Gunnel Forsberg och fil dr Liselotte Jakobsen som vetenskapliga ledare vid Karlstads universitet. Rapporten är en kvalitativ studie. Arbetslivsinsitutet har gjort en bred undersökning inom samma område. De båda rapporterna kompletterar varandra.

Kontaktinformation
Goldina Smirthwaite från Jämställdhetscentrum vid Karlstads universitet deltar i konferensen. För att komma i kontakt med henne under torsdag och fredag, 25 och 26 september, tala in ett meddelande på telefonsvararen så ringer hon upp så snart hon har möjlighet. Tfn 054-700 20 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera