Tema

Följsamhet ett krav för förvärvsledningar

Ofta misslyckas fusioner och förvärv att nå uppsatta mål. En förklaring är problem att integrera företagen. En doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att hård konkurrens gör att förutsättningarna för synergier ofta förändras efter fusioner och förvärv. Detta ställer nya krav på förvärvsledningar.

Samhälle & kultur

Identiteten hindrar konsulter att fusionera

Konsulter anlitas ofta i samband med fusioner för att hjälpa de sammangående företagen att integrera sina verksamheter. Men vad händer när konsulter själva är de fusionerande parterna? Annika Schilling vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) beskriver i en ny studie betydelsen av identitet vid en fusion mellan konsultföretag.

Samhälle & kultur

Konsumtion viktig del i ungdomars liv

Om ungdomar är nöjda med sin tillvaro eller inte har till stor del att göra med om de är nöjda med sig själva, om de är nöjda med sina kläder och om de är nöjda med sin vikt. De två sista faktorerna är tydligt relaterade till konsumtion, vilket antyder att konsumtion är en viktig del i ungdomars liv.

Samhälle & kultur

Äldrevård kräver samarbete

Väl fungerande samarbete mellan hemtjänst och hemsjukvård är en mycket viktig faktor för hög kvalité inom äldrevården. En ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att väl fungerande samarbeten bygger på en tydlig strategi för att få upp betydelsen av samarbete på agendan.

Samhälle & kultur

Second Life – ekonomin i den virtuella världen

Allt fler företag går in i virtuella världar som Second Life och Entropia. Där agerar företagen på ett nytt sätt; de gör affärer, rekryterar medarbetare, testar prototyper, investerar, bygger varumärken, annonserar, gör välgörenhetsinsatser mm. Vid en konferens arrangerad av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm behandlas nedanstående frågeställningar.

Samhälle & kultur

Studenter vid Handelshögskolan utnämns till världens främsta unga ledare

Den 10 juni får fem studenter vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) motta världens mest prestigefyllda ledarskapspris för unga ledare vid Goldman Sachs huvudkontor i London. Priset ges till unga personer med exceptionella akademiska framgångar som dessutom visat prov på ledartalanger genom att driva projekt vid sidan av sina studier.

Samhälle & kultur

Kändisars livsstil och värderingar påverkar försäljning

När musiken reduceras till en i raden av produkter som en artist ska sälja blir epitetet kändis gångbart. Kändisen blir navet kring vilket olika varor säljs och därför blir också kändisens värderingar betydelsefulla. Nanna Gillbergs avhandling ”Magiskt kapital – värdeskapande i kulturell kontext” från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) handlar om försäljning av livsstil, personligheter och musik.

Samhälle & kultur

Svensk ledarskapsutbildning i världsklass

Financial Times rangordnar årligen världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram. 2007 rankas Handelshögskolans vidareutbildningsverksamhet; IFL vid Handelshögskolan i Stockholm – i konkurrens med 100-tals aktörer – bland de 20 bästa i världen och 5 bästa i Europa på skräddarsydda utbildningsprogram för företag och organisationer.

Samhälle & kultur

Stjärnor utan talang?

Krävs det talang för att lyckas i musikvärlden? Skeptiker och andra som ogillar dokusåpor som Idol menar att utseendet spelar större roll för framgång än en bra röst. Nu finns en vetenskaplig studie som visar att denna uppfattning till stora delar stämmer.

Samhälle & kultur