Tema

Drygt 46,5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning kring mobbning ur ett chefsperspektiv, krocken som uppstår när den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats, utveckling av ”rörliga kontor” och sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression.

Hälsa & medicin

Nära 11 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat medel till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges för att kartlägga sambandet mellan arv och miljö och våra två vanligaste autoimmuna sjukdomar, hur införandet av New Public Management har påverkat Socialtjänstens arbetsvillkor, för utvecklingen av en app för bättre sömnrutiner och en app för att mäta vibrationer.

Hälsa & medicin

Forskning om kronisk smärta

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Hälsa & medicin

38 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 38 392 000 kronor till 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Projekten handlar bland annat om förutsättningar för ett längre arbetsliv, läkares arbetsvillkor på akutkliniker, gränser mellan arbets-och privatliv, etik inom vården, farliga ämnen i containrar, bättre arbetsmiljö för städare och att introducera unga i arbetslivet.

Samhälle & kultur