Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2014

Långvarigt nattarbete medför ökad risk för bröstcancer

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk för att drabbas av bröstcancer. Vid nattarbete under kortare tid visades inget samband.

Forskningen, som är gjord av professor Torbjörn Åkerstedt, visar att kvinnor upp till 60 års ålder som arbetat på natten i 20 år eller mer tillhör en högriskgrupp för att drabbas av bröstcancer. Risken för att drabbas ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete. Vid nattarbete under en kortare period upptäcktes inga tydliga samband. Tillsammans med tidigare forskning tyder forskningsresultaten på att arbetstider som inkluderar nattarbete under en längre tid medför en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor.

Genom en långsiktig studie analyserades i vilken utsträckning 13 000 kvinnor från det så kallade tvillingregistret arbetat på nätterna. För att kartlägga bröstcancersjukdomars förekomst följdes resultaten från tvillingregistret upp i cancerregistret med justering för en rad demografiska och cancerrelaterade exponeringsvariabler. Vid jämförelsen mellan hela gruppen exponerade och oexponerade förelåg ingen tydlig skillnad i risk. Det är först med hänsyn till expositionstiden det vill säga antal år med nattarbete, som en överrisk för bröstcancer uppstår.

Definitionen av nattarbete i denna studie är arbetstid som innefattar de fyra timmarna mellan klockan 00 och 04. Både permanent nattarbete och växling mellan dag och natt definieras som nattarbete.

FAKTA
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera