placeholder bild.
27 april 2015

Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom...

placeholder bild.
8 januari 2015

Drygt 46,5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat...

placeholder bild.
17 november 2014

Långvarigt nattarbete medför ökad risk för bröstcancer

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk för att drabbas av bröstcancer. Vid nattarbete under kortare tid visades...

placeholder bild.
11 november 2014

Nära 11 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat medel till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges för att kartlägga sambandet mellan...

placeholder bild.
3 juni 2014

Bättre arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att...

placeholder bild.
27 maj 2014

Forskning om kronisk smärta

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om...

placeholder bild.
18 oktober 2013

18 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring anslår totalt 18 217 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt.  Anslag ges till utveckling av nya läkemedel för...

placeholder bild.
16 april 2013

Forskning om nya arbetsmiljörisker

När det blir vanligare att använda som förnybara bränslen, som biogas för fordon, möter många människor i olika verksamheter helt nya...

placeholder bild.
29 juni 2012

38 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 38 392 000 kronor till 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Projekten handlar...

placeholder bild.
29 juni 2012

Nära fem miljoner till forskning om arbetsmiljörisker på fartyg och i containrar

Vilka kemikalier finns i inomhusluften på handelsfartyg och i containrar och vilka risker finns det för de som arbetar där? Detta undersöker...

placeholder bild.
29 juni 2012

2 miljoner till forskning om gränser mellan arbets- och privatliv

När teknik gör det möjligt att arbeta nästan var och när som helst blir det ofta upp till den enskilde att hantera gränsen mellan arbete och...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera