Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2014

Forskning om kronisk smärta

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Kronisk smärta är en vanlig orsak till både sjukfrånvaro och långvarig arbetsoförmåga och kan också leda till försämrad livskvalitet och depression. Det finns begränsad kunskap om riskfaktorer för utveckling av kronisk smärta och hur kronisk smärta kan förebyggas och behandlas. Det finns även brister i kunskapen om samspelet mellan psykiska besvär och kronisk smärta.

De direkta och indirekta samhällskostnaderna för kronisk smärta är mycket höga, uppskattningsvis närmare 90 miljarder kronor per år enligt SBU[1], där produktionsbortfallet på grund av nedsatt arbetsförmåga utgör den största kostnaden. Andra allvarliga konsekvenser är också överförbrukning och missbruk av smärtstillande medel och mänskligt lidande.

– Det finns ett stort behov av att öka kunskaperna inom området kronisk smärta, säger Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen AFA Försäkring. Det övergripande syftet med det nya FoU-programmet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom området kronisk smärta med särskild inriktning på riskfaktorer, förebyggande och behandling.

Utlysningen är riktad till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

FAKTA
Hela utlysningstexten finns att läsa på www.afaforsakring.se/smarta

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera