Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2014

Nära 11 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat medel till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges för att kartlägga sambandet mellan arv och miljö och våra två vanligaste autoimmuna sjukdomar, hur införandet av New Public Management har påverkat Socialtjänstens arbetsvillkor, för utvecklingen av en app för bättre sömnrutiner och en app för att mäta vibrationer.

Anslagen går till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet:

Kan vår miljö och livsstil påverka risken att insjukna i reumatoid artrit och multipel skleros? Tomas Ekström, Karolinska Institutet, beviljas ytterligare anslag med 3 200 000 kronor för att kartlägga sambandet mellan arv och miljö och våra två vanligaste autoimmuna sjukdomar, reumatoid artrit och multipel skleros. Med hjälp av nya epigenetiska tekniker kommer forskarna att fortsätta studera länken mellan gener och olika faktorer i miljön, som t ex rökning och föroreningar från industrin.

Kontaktuppgifter: Tomas Ekström, professor, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk neurovetenskap, Tel: 08-517 746 34, mobil: 073-982 36 11. E-post: tomas.ekstrom@ki.se“>tomas.ekstrom@ki.se

App för bättre sömnrutiner. Sover du sämre om du sitter vid datorn på kvällen? Och hur påverkas din arbetsprestation om du sover dåligt? Christian Benedict, vid Uppsala universitet beviljas 1 877 000 kronor för att undersöka vilka faktorer i och utanför arbetsmiljön som stör sömnen och hur sömnbrist påverkar prestationer. Tidigare studier har bland annat visat att användningen av skärmbaserad teknologi på kvällen kan sänka nivåerna av sömnhormonet Melatonin. Målsättningen är att utveckla en vetenskapligt baserad app som kan ge vägledning när det gäller aktivitets- och sömnrutiner.

Kontaktuppgifter: Christian Benedict, docent, Uppsala universitet, Inst för neurovetenskap. Tel: 018-471 41 36, mobil: 070-425 02 15. E-post: christian.benedict@neuro.uu.se“>christian.benedict@neuro.uu.se

Mäta vibrationer med smartphoneI Sverige utsätts ca 500 000 personer för vibrationer i arbetet, men det saknas billiga och användarvänliga mätare för bedömning av exponering. Lage Burström vid Umeå universitet beviljas 2 773 000 kronor för att fortsätta utveckla en idé där hand-, arm- och helkroppsvibrationer ska kunna mätas med hjälp av en app. Forskarna kommer att genomföra praktiska mätningar bland arbetstagare som är utsatta för vibrationer i sitt arbete med handhållna maskiner och som förare av olika maskiner och fordon.

Kontaktuppgifter: Lage Burström, forskare, Umeå universitet, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Tel: 090-785 13 43, mobil: 076-817 06 57. E-post: lage.burstrom@envmed.umu.se“>lage.burstrom@envmed.umu.se

Hur har införandet av New Public Management påverkat Socialtjänstens arbetsvillkor? Wanja Astvik vid Stockholms universitet beviljas 2 995 000 kronor för att undersöka hur socialsekreterarnas hälsa och arbetsvillkor påverkats efter införandet av nya styr-och ledningsmetoder, New Public Management (NPM), inom offentlig sektor. Samtliga biståndshandläggare och socialsekreterare inom Akademikerförbundet SSR kommer att få besvara en webbaserad enkät med frågor om hur NPM har påverkat deras arbetsvillkor, stress och hälsa. Resultaten från enkäten kommer att presenteras på internet, genom att data anonymiseras och visualiseras. Detta ger möjlighet att jämföra resultat över tid mellan kommuner och även med andra professioner.

Kontaktuppgifter: Wanja Astvik, forskare, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Tel: 08-16 20 00, mobil: 073-142 11 12. E-post: wanja.astvik@psychology.su.se“>wanja.astvik@psychology.su.se

FAKTA
Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera