Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2013

18 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring anslår totalt 18 217 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt.  Anslag ges till utveckling av nya läkemedel för cancerbehandling, nya behandlingsstrategier mot infektioner med multiresistenta bakterier, studier av hur rengöringssprayer påverkar städares hälsa samt design för framtida hemsjukvård.

Anslagen ges till forskare verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet och Lunds tekniska högskola.

Utveckling av nya läkemedel för behandling av tumörer
När befolkningen blir äldre, drabbas också fler av cancer. För de äldre är det därför extra viktigt att utveckla nya, effektiva men ändå skonsamma behandlingar med få biverkningar.
Professor Anders Österborg och medarbetare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetsjukhuset Solna får 6 519 000 kr till en unik forskning kring utveckling av målsökande behandling av cancer. De nya behandlingssätten kan stegvis komma att minska och delvis ersätta behovet av nuvarande cytostatikabehandling i framtiden.

Anders Österborg, adjungerad professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Hematologiskt centrum, Tel: 08-51773385, mobil: 0707574141, E-post: anders.osterborg@karolinska.se“>anders.osterborg@karolinska.se

Utveckling av nya behandlingsstrategier mot infektioner med multiresistenta bakterier
Antibiotikaresistens är ett växande problem inom vården. Snart kan de flesta konventionella antibiotika vara verkningslösa. En lösning är att då kombinera olika medel för att få effekt.
Professor Otto Cars, Uppsala Universitet, beviljas 4 832 000 kr för att testa effekterna av olika kombinationer av antibiotika och utveckla metoder i automatiska system för bättre klinisk vägledning.

Otto Cars, professor, Uppsala Universitet, Medicinska vetenskaper. Mobil: 0708 920203, E-post: otto.cars@medsci.uu.se

Städares luftvägsexponering för rengöringsprodukter i aerosolform
Städare hanterar stora mängder kemiska produkter. De senaste åren har användningen av rengöringsmedel i aerosolform ökat, vilket kan vara en orsak till den ökade astmasjukligheten som noterats bland städare.Anders Gudmundsson, lektor vid Lunds Tekniska Högskola, får 3 866 000 kr för att undersöka vilken exponering städare utsätts för vid olika arbetsmetoder. Sprayning av rengöringsmedel kommer att jämföras med våta och torra städmetoder.

Anders Gudmundsson, Lektor, Lunds Tekniska Högskola, avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi. Mobil: 070-519407. E-post: anders.gudmundsson@design.lth.se“>anders.gudmundsson@design.lth.se

Den enes arbetsplats den andres hem – design för framtida hemsjukvård Det blir allt vanligare att allt fler med stora vårdbehov bor kvar i sina bostäder och vårdas hemma. Hemmiljön utgör därmed både en arbetsplats och ett hem. Detta för med sig arbetsmiljöproblem när det saknas utrustning som är funktionell för de som arbetar och som samtidigt bevarar hemmets atmosfär.

Forskare inom olika institutioner vid Lunds Tekniska Högskola och enheter vid universitetssjukhuset ska i ett treårigt projekt först undersöka behoven för att sedan formulera krav på utrustning i hemsjukvård, när det gäller ergonomi och annat samt utvärdera prototyper till produkter. Projektet som leds av professor Gerd Johansson vid Lunds Tekniska Högskola tilldelas 3 000 000 kr.

Gerd Johansson, professor, Lunds Tekniska Högskola, Inst för designvetenskaper, Tel: 046-2228017, mobil: 0708 666462. E-post: Gerd.Johansson@design.lth.se“>Gerd.Johansson@design.lth.se

FAKTA
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera