Artikel från AFA Försäkring
16 april 2013

Forskning om nya arbetsmiljörisker

När det blir vanligare att använda som förnybara bränslen, som biogas för fordon, möter många människor i olika verksamheter helt nya risker.  En forskargrupp ledd av professor Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap om  hur man i förväg ska utforma arbetsmiljöer på arbetsplatser på ett sådant sätt att de anställda inte drabbas av hälsoproblem.

Lantbruk, avfallshantering, reningsverk och kommunala biogasanläggningar är exempel på arbetsplatser där förnyelsebara bränslen också kan kräva förnyelse för arbetsmiljön. De nya riskerna uppstår när man hanterar råvaror, transporterar bränslena och hanterar och använder dem. Hur ska man arbeta för att förbättra säkerhet och hantera risker, när det gäller kemiska och mikrobiella ämnen som anställda blir utsatta för och som kan orsaka problem?

Professor Mats Bohgard och medarbetare vid Lunds Tekniska Högskola, får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap som bland annat leder till riktlinjer för bra belastningsergonomi, god luftkvalitet och en effektiv och hälsobefrämjande organisation. Forskarna, som företräder en rad olika ämnesområden, kommer att arbeta ute vid arbetsplatser i Skåne, som regeringen utsett till pilotlän när det gäller biobränslen.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 17,9 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera