Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2012

Nära fem miljoner till forskning om arbetsmiljörisker på fartyg och i containrar

Vilka kemikalier finns i inomhusluften på handelsfartyg och i containrar och vilka risker finns det för de som arbetar där? Detta undersöker forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg och Karolinska Institutet i Stockholm, i två projekt som AFA Försäkring stödjer med sammanlagt 4 831 000 kr.

Inom sjöfarten befinner sig de anställda ombord under långa tider utan möjlighet att byta miljö. AFA Försäkring anslår 2 775 000 kronor till Sarka Langer vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg för att leda ett projekt där forskarna ska undersöka vilka risker de ombordanställda löper för att bli utsatta för kemiska substanser och partiklar. De ska också utveckla teknik för att övervaka innemiljön på fartyg och förslag till hur man kan förbättra miljön, som man kan användas både på befintliga fartyg och som underlag när man bygger nya.

Anställda i Sverige öppnar varje år cirka en miljon importerade containrar, som innehåller gods, emballage och lastpallar som kan vara behandlade med gasformiga bekämpningsmedel (fumiganter). Det finns inga studier om hur vanligt det är med farliga ämnen i containrarna, vilka nivåer det rör sig om och hur snabbt ämnena vädras ut.

Gunnar Johanson vid Karolinska Institutet undersöker tillsammans med Urban Svedberg vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall hur de som arbetar med containrar utsätts för farliga kemiska ämnen. Studien ska ge råd om hur man vädrar ut containrar mer effektivt och hur de kan utformas bättre, både när det gäller att mäta farliga ämnen och att vädra ut dessa. AFA Försäkring har beviljat 2 056 000 kronor till projektet.

Detta är två av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 38 392 000 kronor från AFA Försäkring.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Sarka Langer, professor, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 031-725 62 97, sarka.langer@ivl.se“>sarka.langer@ivl.se Gunnar Johanson, professor i yrkestoxologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 08- 52 48 77 52, gunnar.johanson@ki.se“>gunnar.johanson@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se“>hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se“>rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder.
Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera