Artikel från AFA Försäkring

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2015

Drygt 46,5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning kring mobbning ur ett chefsperspektiv, krocken som uppstår när den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats, utveckling av ”rörliga kontor” och sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression.

Anslagen går bland andra till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet.

Rörligare arbetsvardag med mobil teknik
Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, får 2 500 000 kronor för att utveckla och testa teknik som inte bara registrerar utan framförallt inkluderar fysisk aktivitet i själva interaktionen.
Kontaktuppgifter
: Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation, 08 790 95 38, gulliksen@kth.se“>gulliksen@kth.se eller doktorand Helena Tobiasson 08 790 9 273 tobi@kth.se“>tobi@kth.se

Chefer som mobbas – och anklagas för mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som drabbar både chefer och medarbetare. Christina Björklund, Karolinska Institutet, får 3 300 000 kronor för ett forskningsprojekt om ”uppåtgående” mobbning, när chefer blir mobbade av medarbetare.
Kontaktuppgifter:
Christina Björklund, docent, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. 08 52 48 64 34, 073 416 33 83, christina.bjorklund@ki.se“>christina.bjorklund@ki.se.

Varför skadas distributionschaufförer?
Arbetsskadestatistiken visar att allt fler distributionschaufförer drabbas av arbetsskador, men vad beror det på? Elaine Brun, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) får 3 207 000 kronor för att granska samtliga befintliga anmälningar om arbetsskada från distributionschaufförer och terminalarbetare.
Kontaktuppgifter:
Elaine Brun, projektledare, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). 08 734 52 36, 070 619 52 36, elaine.brun@tya.se“>elaine.brun@tya.se.

Lean i lantbruk bidrar till en säkrare arbetsmiljö
Det inträffar många olyckor inom lantbruket, till exempel vid djurhantering. Allt fler lantbruk inför Lean-filosofin för att effektivisera och förbättra verksamheten. Anna Rydberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik får 3 014 000 kronor för atti lantbruksverksamheter identifiera fungerande tillämpningar av lean-verktyg som kan ge stöd för ökad säkerhet och en god arbetsmiljö med mindre tidspress och färre oförutsedda händelser.
Kontaktuppgifter:
Anna Rydberg, fil dr, sektionschef, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. 010 516 69 55, 070 54 57 15, anna.rydberg@jti.se“>anna.rydberg@jti.se

Effekter av arbetsmiljöförbättrande åtgärder?
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna får 2 940 000 kronor för att följa och utvärdera tio fall, där arbetsgivare har investerat i att göra de anställda mindre utsatta för kemiska hälsorisker, fysiska arbetsmiljöfaktorer och belastningsskador.
Kontaktuppgifter:
Ing-Marie Andersson, professor, Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle. 023 77 86 73, 070 656 70 20, ima@du.se“>ima@du.se

Underlag för en webbplats för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
Ann-Beth Antonsson, Svenska Miljöinstitutet, har tidigare fått 2 600 000 kronor för att ta fram ett underlag för arbetsmiljöarbete mellan bemanningsföretag och inhyrande företag. Hon får nu ytterligare 400 000 kronor för att utveckla underlaget till att också omfatta upphandling och avtal av bemanningstjänster. Dessutom ska arbetssätt för skyddsombud i bemanningsföretag studeras och diskuteras. Underlaget ska använda till en webbplats eller liknande.
Kontaktuppgifter:
Ann-Beth Antonsson, gruppchef, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08 59 85 63 47, ann-beth.antonsson@ivl.se“>ann-beth.antonsson@ivl.se

Arbete i annans hem – mellan arbetsmiljö och socialrätt
Eva Schömer, Linnéuniversitetet, får 2 244 000 kronor för att studera den arbetsrättsliga ställningen för arbetstagare inom kommunal och privat hemtjänst och för personliga assistenter.
Kontaktuppgifter:
Eva Schömer, professor, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. 0470 70 83 19, 070 565 44 06. eva.schomer@lnu.se“>eva.schomer@lnu.se

Kan långtidsstress leda till depression?
Linda Magnusson Hanson, Stockholms universitet, får 2 786 000 kronor för att forska om sambandet mellan depression och faktorer i arbetslivet. Vilken roll spelar t ex arbetsbördan? Är vi känsligare beroende på vilket skede i livet som vi befinner oss i?
Kontaktuppgifter
: Linda Magnusson Hanson, forskare, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet. 08 55 37 89 16. linda.hanson@su.se“>linda.hanson@su.se

Diagnostik och behandling vid depression
Per Svenningsson, Karolinska Institutet, får 1 797 000 kronor för att utveckla en biomarkör som man i vården ska kunna använda för att diagnosticera depression, och för att mäta hur patienter svarar på antidepressiv behandling.
Kontaktuppgifter
: Per Svenningsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 08 51 77 46 14, 070 749 85 22, per.svenningsson@ki.se“>per.svenningsson@ki.se

Individuell behandling vid prostatacancer
Jonas Nilsson, Umeå universitet, får 2 599 000 kronor för att utveckla en ny metod som går ut på att diagnosticera prostatacancer och kunna förutsäga behandlingssvar med hjälp av blodprover, där markörerna finns i blodplättarna (trombocyterna). Metoden gör det möjligt att ta enbart blodprover utan att utsätta patienten för operativa ingrepp.
Kontaktuppgifter
: Jonas Nilsson, forskare, Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper, 090 785 85 61, 070 270 66 60, jonas.nilsson@onkologi.umu.se“>jonas.nilsson@onkologi.umu.se

Säkrare uppföljning av tarmpolyper
Louise Olsson, Karolinska Institutet, får 3 000 000 kronor för att ta fram underlag för nya riktlinjer för hur kontrollundersökningar bland patienter som fått polyper i tarmen borttagna bör genomföras, för att minska risken för framtida tarmcancer.
Kontaktuppgifter:
Louise Olsson, docent, vid Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, 073 723 8818, louise.olsson@ki.se“>louise.olsson@ki.se

Luftburen smitta i vården
Mats Bohgard ska leda ett projekt vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds universitet) som får 4 244 000 kronor för att undersöka hur man i vårdmiljöer kan minska luftburen smitta, som till exempel utbrott av vinterkräksjuka.
Kontaktuppgifter
: Mats Bohgard, professor, Lunds Tekniska Högskola (Lunds universitet), Institutionen för designvetenskaper, 046 222 80 16, 070 859 13 92, mats.bohgard@design.lth.se“>mats.bohgard@design.lth.se

Färre fallolyckor bland vårdpersonal
Ann-Beth Antonsson, Svenska Miljöinstitutet, får 2 574 000 kronor för att studera orsakerna till vårdens fallolyckor och utveckla en strategi för att minska antalet olyckor.
Kontaktuppgifter
: Ann-Beth Antonsson, gruppchef, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08 59 85 63 47, ann-beth.antonsson@ivl.se“>ann-beth.antonsson@ivl.se

Återhämtning i arbetet fö
r att främja god hälsa för vårdanställda

Margareta Troein Töllborn, Lunds universitet, får 3 612 000 kronor för att ta reda på hur återhämtning i arbetet kan bidra till att personal inom primärvården upplever god hälsa och bra arbetsmiljö.
Kontaktuppgifter:
Margareta Troein Töllborn, professor, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö (IKVM), 040 39 13 66, 070 528 17 32, margareta.troein@med.lu.se“>margareta.troein@med.lu.se

Manual för aktivitetsbaserad kontorsmiljö
Lisbeth Slunga Järvholm, Umeå universitet, får 3 500 000 kronor för att utvärdera hur en aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar tjänstemännens arbetsmiljö, hälsa, fysiska aktivitet och produktivitet.
Kontaktuppgifter:
Lisbeth Slunga Järvholm, docent, universitetslektor och överläkare, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 090 785 24 54, 070 568 52 58. lisbeth.slunga@vll.se“>lisbeth.slunga@vll.se

Säkrare diagnos och lindrigare undersökningsmetod vid prostatacancer
Yvonne Ceder, Lunds universitet, får 3 000 000 kronor för att tillämpa en ny teknik, som går ut på att med hjälp av ljudvågor analysera kroppsvätskor och karaktärisera mikroRNA i vesiklar från prostatacancerceller. Fördelen är att patienten slipper ett operativt ingrepp, eftersom man inte behöver ta vävnadsprov för att undersöka sjukliga förändringar.
Kontaktuppgifter
: Yvonne Ceder, docent, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, 046 222 64 52, yvonne.ceder@med.lu.se“>yvonne.ceder@med.lu.se

Rätt arbetsställning vid titthålskirurgi ger läkarna mindre besvär?
Ninos Oussi, Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD) vid Uppsala universitet samt Karolinska Institutet får 1 950 000 kronor för att undersöka hur man kan förbättra titthålskirurgin, för att minska läkarnas belastningsbesvär vid operationer.
Kontaktuppgifter:
Ninos Oussi, specialistläkare i kirurgi och urologi, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna, 016-10 30 00. Doktorand vid CKFD, Uppsala universitet och CAMST, CLINTEC, Karolinska Institutet, ninos.oussi@ki.se“>ninos.oussi@ki.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av verksamheten är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Kontaktinformation
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070-815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera