Polisbil med blåljus.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många oroar sig för samhällsutvecklingen med skjutningar och sprängningar, men de flesta litar fortfarande på andra människor. Men bland personer som känner mycket oro för våldet ser forskare en risk att tilliten till grupper med annan bakgrund kan minska.

En studie har undersökt koppling mellan oro för hur utvecklingen av brottsligheten i samhället påverkar tilliten mellan människor.

Undersökningen har gjorts i samband med den årliga SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet.

Oro för samhällskonsekvenser

Studien riktar in sig på oro i samband med skjutningar och sprängningar. Resultatet visar att hela 93 procent av befolkningen i Sverige är ganska eller mycket oroade för vilka konsekvenser detta får för samhället. 58 procent uppger att de är oroliga för att närstående ska drabbas. Drygt fyra av tio känner oro för egen del.

Studien visar också att under de senaste tio åren har oro för organiserad brottslighet och förtroende för polisen ökat i ungefär samma takt som det faktiska antalet dödade i skjutningar i Sverige.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen anser dock att brottsutvecklingen inte nämnvärt påverkar tilliten till andra människor. 57 procent anser i hög utsträckning att det går att lita på andra.

Tillit till andra grupper rubbas

Däremot visar studien att personer som är mycket oroade för skjutningar och sprängningar har en lägre tillit till andra människor. I synnerhet är tilliten lägre gentemot grupper som uppfattas stå längre ifrån en själv.

Studien ser ett starkt samband mellan hög oro för våldsdåden och lägre tillit till människor med annan religiös eller kulturell bakgrund. Tilliten till familj och vänner eller personer av annat kön påverkas inte av den höga graden av oro.

− Vi ser statistiskt signifikanta negativa samband mellan de tre formerna av oro och tilliten till de grupper som står längst ifrån individen. Den höga oron riskerar att få människor att sluta sig och begränsa sin tillit till de grupper som är mest lika eller nära de själva, säger Markus Sjölén, doktorand vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Risk för ökad polarisering

Enligt forskarna är Sverige dock fortfarande ett så kallat “höglitarland”, där den totala mellanmänskliga tilliten är stabil över tid.

− Men det är bekymrande om en eskalerande oro gör att tilliten begränsas till vissa sociala och kulturella grupper, då det kan leda till ökad polarisering och ojämlikhet i samhället, säger Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet.

Studie:

Resultaten från studien är publicerad i kapitlet  Ont krut förstås inte så lätt – mellanmänsklig tillit i en tid av skjutningar och sprängningar, som ingår i en kommande forskarantologi från SOM-institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera